Drottning Rania för kvinnors och barns talan inför FN
Drottning Rania av Jordanien talade på FN:s möte i New York under den gångna veckan och förespråkade utbildning och kvinnors rättigheter. (Foto: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images)


Drottning Rania av Jordanien förespråkade starkt utbildning och kvinnors rättigheter i FN när de åtta millenniemålen rörande utveckling (MDG) diskuterades i New York i förra veckan.

Två av målen är allmän grundskoleutbildning (MDG 2), och jämställdhet mellan könen och förbättring av kvinnans självbestämmande (MDG 3). Dessa utgör grunden för byggandet av de andra målen, enligt drottning Rania.

”Å ena sidan representerar de en fjärdedel av MDG, å andra sidan representerar de hela MDG”, sade drottningen vid MDG:s möte för innovativ finansiering, enligt ett pressmeddelande.

– Detta på grund av att om varje barn världen runt gick i skolan och varje kvinna och flicka var utbildad och aktiv på sin ort, då skulle MGD 2+3 kunna bidra till framgång i alla andra utvecklingsmål.

Drottningen har grundat organisationer i Jordanien och utomlands för att hjälpa till att förverkliga dessa två MDG:s. Hon blev erkänd som global ledare inom dessa områden vid FN-mötet.

Hennes majestät initierade också kampanjen ”1MÅL: Utbildning för alla”, med aktivt stöd från FIFA. Under Världscupen befrämjade fotbollsstjärnor och andra celebriteter 1MÅL-kampanjen i alla de barns namn världen över som inte går i skolan.

– Krisen inom utbildningsområdet breder ut sig praktiskt taget utan att någon uppmärksammar den, utom de 70 miljoner barn som inte är i skolan och de 300 miljoner som får undermålig undervisning i hela världen, sade hon vid mötet.

Drottning Rania är också grundaren av Jordan River Foundation (JRF). Tillsammans med privata investerare och byar arbetar den här stiftelsen med att förbättra hälsan, utbildningen och levnadsstandarden överlag i Jordanien. Bland JRF-projekt fanns förbättrandet av säkerheten på en lokal flickskola i byn Ajloun.

Drottningen talar särskilt för den kraft som ligger i utbildning när det gäller att förändra kvinnornas lott i en värld under utveckling.

Vid symposiet Kvinnor: Inspiration och företagande (WIE) som hölls i förra veckan parallellt med FN-mötet, mottog hennes majestät ett pris för ledarskap i främjandet av kvinnors rättigheter runtom i världen.

På sin beskrivning av uppdraget, som finns på drottningens webbsida, diskuterar hon den påverkan som utbildningen kan ha på en flickas framtid.

”Den kan rädda en flicka från vuxenlivets bördor: tidigt giftermål och för tidig graviditet. Den kan ge en kvinna styrka till att ta kontrollen över sitt liv: sinne, kropp och själ. Den kan bekämpa sjukdom och mildra intolerans: ett skydd för både vår hälsa och vår mänsklighet”.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43188/