Drottning Marie-Antoinette återuppstår i Paris
Porträtt av Marie-Antoinette som håller en ros. Målningen gjord av Marie L E Vuigee-Leburn och hänger i Versailles (Trianon). (Foto: Rmm)


Marie-Antoinette föddes 1755 och var det yngsta barnet till kejsarinnan Maria-Theresia och kejsar Franz I av Lothringen. Trots sitt österrikiska arv imponerades fransmännen av Marie-Antoinettes skönhet och Ludwig XV valde henne till att bli sonsonens hustru.

Hon avporträtterades otal gånger. Många av målningarna gjordes under hennes livstid, de målades under ett konstnärligt sökande efter en karaktäristisk bild av Marie-Antoinette. Under historiens gång har man fortsatt att återupptäcka henne. På Grand Palais utställning i Paris avslöjas nu hennes sanna personlighet.

Utställningen bemöter frågor och försöker att ge rimliga svar. Besökaren uppmanas att följa hennes livshistoria, från födseln till den tragiska döden: den idylliska barndomen, utbildningen, ankomsten till Paris under den dyrkade Dauphine-eran, regeringstiden som avskydd drottning med smeknamnen ”Fru Brist” eller ”Österrikiskan”.

Utställningen avslutas med målningar som avbildar hennes liv i fängelse och en konstnärlig föreställning av hennes avrättning. Vi erbjuds en intim inblick i hennes liv med möbelsamlingarna, porslinet, konstföremålen och handlingar som samlats från hela världen och återförenats i den här utställningen. Den här härskarinnan, som förekommer i många myter, har inspirerat till filmer och bibliografier och kullkastat sin tids konventioner mer än en gång.

Den blivande drottningen kom till Frankrike vid 14 års ålder och besteg tronen fyra år senare. Hon övergav snabbt hovetiketten och övertalade sin man att få ett eget boende som blev hennes tillflyktsort. Hon beviljades det lilla godset Trianon 1775, en fastighet i Versailles anläggning. Där kunde hon leva sitt eget liv, som senare orsakade hennes död. På Trianon kunde hennes själ utvecklas fritt.

Drottningen sökte efter en ny inredningsstil som kunde representera hennes vision om naturen och elegans. Hon ägde Europas mest betydelsefulla samling av kinesiska lacksaker. Marie-Antoinette omgav sig själv med sällsynta saker som representerade lyx i kombination med saker från natur och harmoni. Under sin Trianon-tillflykt satte hon med egen artistgrupp upp komiska operor och var en trendsättare i mode. Alla kände hennes närvaro.

Marie-Antoinette förväntades vara en mellanhand för den franska monarkin och huset Habsburg (Österrike-Ungerskt adelsstånd), men hon försökte desperat att fly bort från sin sociala positions förpliktelser. Den här attityden bestämde huvudsakligen vägen för hur hennes liv senare skulle utvecklades. År 1777 reagerade befolkningen mot hennes handlingar med hat och kritik. Vad än hon försökte fördömde folket henne och även hennes korrekta handlingar dömdes som felaktiga.

Marie Louise Elisabeth Vigee-Lebruns porträtt, målat under sent 1700-tal, porträtterar drottningens kamp under dessa år.

År 1783 målade en konstnär drottningen i en muslimsk dräkt. Målningen kunde ses i salongen och var skarpt kritiserad. Målningen visade henne i en dräkt hon bar i det privata och det skapade en skandal. Modet som bars offentligt på den tiden var av engelsk stil. Befolkningen ansåg hennes försök att föredra enkelhet i klädseln som negativ. Härskarinnan var helt enkelt före sin tid, inte bara i klädsel utan också med tanke på att hon personligen engagerade sig i barnens uppfostran.

Vigee-Leburns porträtt, som visar Marie Antoinette som en familjekvinna i naturen, bemöttes med samma förakt. Hennes kritiker kommenterade att drottningen inte skulle porträtteras under en promenad med sina barn, istället, skulle hon förbereda sig själv för sin kommande roll, och bli avbildad på det sättet.

Följaktligen beställdes en annan målning för att tillfredsställa kritikerna och avbilda drottningen på ett låt vara felaktigt sätt. Den här visade drottningen hemma, omgiven av hennes barn. Men inte heller den här målningen gillades. Kritikerna kritiserade nu drottningen att visa bekymmer istället för glädje, och den tomma vaggan i målningen symboliserade hennes dotters död, Sophie av Frankrike. En än gång gavs Marie- Antoinette smeknamnet ”Fru Brist.”

Utställningen på Grand Palais är en perfekt plats att möta drottningens liv – genom samlingen av hennes sällsynta ägodelar och målningarna som avbildar henne. Utställningen visar hennes liv i tre delar – fångenskap i det kungliga hovet, hennes bekymmersfria tid, och de sista dagarna av hennes liv. Varje del har sin egen karaktär. Robert Carson är konstnärlig ledare för utställningen. I kronologisk ordning visas den tragiska drottning upp, som från födseln till sin död väljer att spela rollen som drottning och komedienn, sannolikt föredrog hon det senare.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-2/71293.html