Drömdammen som blev en mardröm
Det fanns en gång en stad. Efter att dammen "tre raviner" byggdes finns bara några hus kvar av Daching. (Foto: AFP)


Den väldiga ”Tre Raviner”-dammen, världens största vattenkraftprojekt, var ett massivt prestigeprojekt för den kinesiska regimen. Nu blir det allt tydligare att projektet skapat betydligt fler problem än det löst. En nyligen publicerad geofysisk rapport visar att dammen håller tillbaka sediment och näringsämnen samt orsakar betydande erosion nedströms, rapporterar Reuters.

Byggandet av dammen tog tolv år. Två större städer, elva kinesiska län och 116 småstäder lades under vatten. 1 600 fabriker likaså. Över en miljon människor förflyttades med eller mot sin vilja.

Det var ett av kommunistregimens största prestigeprojekt. Ändå, konstaterar Radio Free Asia i en artikel nyligen, fanns inte en enda central partitjänsteman på plats när den invigdes. Inte ens den mycket pådrivande Li Peng, som var premiärminister då dammbygget klubbades igenom och som i väst väl mest är känd som en av de huvudansvariga för massakern på Himmelska fridens torg 1989.

Artikelförfattaren menar att detta knappast är förvånande, eftersom Li Pengs ”drömdamm” som skulle utveckla ekonomin och gynna folket hittills mest visat sig orsaka det ena eländet efter det andra, både ekonomiskt, mänskligt och miljömässigt.

Tidigare i år kom en rapport, som bland annat kinesiska vetenskapsakademin och WWF låg bakom, där det konstaterades att den redan svårt förorenade Yangtzeflodens tillstånd förvärrats av dammen genom för stor algtillväxt. Vidare har mindre jordskalv och jordskred blivit vanligare. Dessutom anser somliga forskare att dammen lett till den extrema torka som upplevts i Chongqingområdet i Sichuanprovinsen, vilken är den värsta på 100 år.

Till detta skall nu alltså läggas de senaste rönen om hur dammen håller tillbaka livsviktiga näringsämnen och sediment från områdena nedströms, vilket leder till att Yangtzedeltat krymper. På sikt kommer ekosystemet att påverkas allvarligt, enligt rapporten i Geophysical Research Letters. Det är tidigare känt att den här typen av dammbyggen kan leda till att jordbruksmark utarmas och fiskbestånd skadas när näringsbalansen i vattnet rubbas, enligt Reuters.