Drick te för hälsans skull
TEA TIME: Arbetare plockar teblad vid en plantage i Kaziranga, Indien. (Foto: Anupam Nath AFP)


Medan västerlänningar skyddar sig mot influensaepidemier med vaccin, smuttar asiaterna kanhända på en kopp grönt te istället.

I en studie vid Yonsei-universitetet i Sydkorea förra året, fann forskare att ett ämne i grönt te hindrade de testade influensavirusen från att föröka sig.

När det är kyligt ute är hett, grönt te välgörande. Antioxidanten katekin som ingår i te stärker immunförsvaret mot bland annat flera typer av cancer. Varje klunk te aktiverar den inre rengöringen – den börjar med kariesbakterierna i munnen och fortsätter därefter att svepa bort stafylokocker och streptokocker. Även om det inte är bevisat att te kan bota dessa infektioner, verkar det ha en förebyggande effekt.

Många cancerstudier har gjorts på extrakt från grönt te i provrör, på möss och råttor. Det är inte fastställt hur många liter te vi måste dricka för att uppnå de välgörande effekterna, men i Uji -och Shiziouka-områdena i Japan, där de dricker mest te i världen, har de också bland den lägsta andelen cancerfall.

En intressant aspekt när det gäller grönt tes hälsoeffekter är att de varierar beroende på när tebladen skördas. Om de skördas tidigt innehåller de mer L-theanin, vilket ger lägre blodtryck och har en lugnande inverkan. Om det skördas senare, har L-theaninet blivit till katekiner, vilka minskar allergiska matreaktioner genom att reducera histaminet som bildats i magvävnaderna, och hjälper även till att omvandla fett.

Viktminskning, cancerförebyggande, munhygien, blodtrycksreglering, influensaförebyggande – vad mer kan man begära av en kopp te?

Chaga – den arktiska sprängtickan som helar

Fem välgörande örter och kryddor