Dramatiskt färre barn med RSV-smitta


Antalet barn som drabbats av den svåra RSV-smittan har sjunkit dramatiskt jämfört med samma tid i fjol. Ansvariga kan inte riktigt förklara varför. -Vi har vartannat-år-siffror på RSV, säger professor Annika Linde på Smittskyddsinstitutet till TT.

– Vi har vartannat-år-siffror på RSV, av orsaker som vi inte helt känner till, säger professor Annika Linde på

RS-viruset, respiratory syncytial virus, är ett smittsamt förkylningsvirus och den vanligaste orsaken till infektion i nedre luftvägarna hos barn under ett år.

Smittan brukar återkomma i toppar varannat år. Säsongen, från och med oktober till och med april, 2003-2004 hade nästan 1 600 fall i Sverige. Säsongen efter dök ner till drygt 700 smittade – för att 2005-2006 fullkomligt skena iväg till nära 3 000 smittade.

Till och med december förra säsongen hade drygt 800 RSV-fall rapporterats in. Vid samma tid den här säsongen har bara drygt 60 barn smittats.

– Det är väldigt, väldigt få. Men ännu kan vi inte helt blåsa faran över, det kan bli en sen smittspridning i år, säger Linde.

I fjol låg den stora puckeln smittade i januari-februari, men det är ytterst osannolikt att nuvarande säsong ens kommer i närheten av den förra.

Forskarna funderar över varför säsongerna varierar.

– En förklaring är att om det har varit väldigt mycket en säsong kommer fler att ha bättre immunitet nästa säsong, och vara bättre skyddade, säger Linde.

Hon säger dock att immuniteten inte helt kan förklara variationerna.

De första symptomen är feber, snuva, hosta och pipande eller rosslande andningsljud. För de flesta vuxna och barn är viruset ofarligt. Men spädbarn och barn med nedsatt lungfunktion och/eller hjärtfel kan bli mycket svårt drabbade.

– Det är en allvarlig sjukdom och många barn hamnar på sjukhus – men tack och lov har vi väldigt få dödsfall, säger Linde.

Det finns inget vaccin mot RSV ännu. Men barn i riskgrupper, exempelvis för tidigt födda, kan behandlas med antikroppar.