Dominerande vänster eller höger hjärnhalva bara en myt enligt neuroforskare
Bilden visar hur synkroniserade vänstra och högra hemisfärerna är i hjärnan. (Foto: University of Utah)


Tänker du med höger eller vänster hjärnhalva? Är du sensitiv och artistisk, eller logisk och analytisk? Är du detaljorienterad eller intuitiv? Du får reda på det genom tester och genom böcker får du råd om hur du nyttjar dina hjärnhalvors styrkor på bästa sätt.

De personliga egenskaperna har dock ingenting att göra med benägenheten att använda vänster eller höger hjärnhalva, enligt en ny studie av forskare inom neurovetenskap på University of Utah. Att koppla personliga egenskaper till dominerande höger eller vänster hjärnhalva är likvärdigt med frenologi.

Som vanligt är sanningen komplex.

”Det är absolut sant att vissa hjärnfunktioner sker i den ena eller andra sidan av hjärnan”, sade Jeff Anderson, fil.dr., i ett meddelande från University of Utah. ”Språket tenderar att vara till vänster, uppmärksamhet mer till höger. Men människor tenderar inte att ha ett starkare nätverk i vänster eller höger hjärnhalva. Det tycks mer avgöras koppling för koppling.” Anderson är huvudförfattare till en ny studie, som har följande titel: ”An Evaluation of the Left-Brain vs. Right-Brain Hypothesis with Resting State Functional Connectivity Magnetic Resonance Imaging.”

Under den två år långa studien noterade forskarna att människor inte har någon benägenhet att använda den ena sidan framför den andra. De studerade skanningar av vilande hjärnor hos mer än 1000 personer, mellan sju och 29 år gamla. De identifierade tusentals områden hos varje person där vissa mentala processer sker, och upptäckte ”inget samband att individer företrädesvis använder sina nätverk i vänster eller höger hjärnhalva oftare”, enligt ett pressmeddelande från universitetet.

Jared Nielsen, doktorand inom neurovetenskap, är en av forskarna. Forskarna letade efter kopplingar i 7000 områden av hjärnan, och de kompletterade med kopplingar som var lateraliserade – det vill säga kopplingar som tenderade att ske på antingen den vänstra eller den högra sidan av hjärnan.

”Om man har en koppling som är starkt vänsterlateraliserad så är det relaterat till andra starkt lateraliserade kopplingar bara om båda kopplingarna har ett gemensamt område i hjärnan”, sade Nielsen i ett pressmeddelande från universitetet.

Forskarna upptäckte också att kopplingar skedde över hjärnhalvorna, utan att någon sida dominerade hos en individ. Den nya studien är banbrytande, enligt Nielsen.

”Alla borde förstå de personlighetstyper som associeras till terminologin ’dominerande vänster hjärnhalva’ och ’dominerande höger hjärnhalva’ och hur det relaterar till honom eller henne personligen. Emellertid ser vi helt enkelt inte mönster där hela nätverket i vänstra hjärnhalvan är mer kopplat eller att nätverket i högra hjärnhalvan är mer kopplat hos vissa människor”, sade Nielsen. ”Det kan vara så att personlighetstyperna inte har något att göra med att en hjärnhalva är mer aktiv, starkare eller mer kopplad.”

Studien publicerades i tidskriften PLOS ONE i augusti.

Översatt från engelska