Dom underkänner Byggnads avgifter
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (Foto: AFP/John Thys)


LO-förbundet Byggnads får inte ta ut avgifter från oorganiserade arbetare, enligt Europadomstolen. Sveriges Byggindustrier kommer att uppmana sina medlemsföretag att sluta dra dessa granskningsarvoden.

Det är inte tillåtet för LO-förbundet Byggnads att ta ut avgifter från oorganiserade byggarbetare. Det slår Europadomstolen fast i en dom.

Domstolen fäller den svenska staten för brott mot artikel 1 i konventionen för de mänskliga rättigheterna, som ger varje person rätten att disponera över sina tillgångar.

Staten ska betala 5 000
euro vardera till de fem byggnadsarbetarna i skadestånd och ytterligare 87 800 euro i rättegångskostnader.

Sveriges Byggindustrier kommer som en konsekvens av domen att uppmana sina medlemsföretag att sluta med att dra av granskningsarvoden från de oorganiserade. Det säger Byggindustriernas vd Bo Antoni.

-Inte så länge som omständigheterna är som de är, säger han till TT.

Byggnads ordförande Hans Tilly anser att arbetsgivarna i så fall gör sig skyldiga till avtalsbrott.

-Så länge kollektivavtalet gäller så ska det fullföljas, säger Tilly som tycker att Byggindustrierna drar en förhastad slutsats.

Enligt Byggnads sätt
att se domen så får facket bakläxa på redovisningen av pengarna, men systemet som sådant är okej.

Tommie Evaldsson är en av de byggnadsarbetare som nu fått rätt i Europadomstolen. Numera har han övergått till båtbranschen och är bosatt i Nacka utanför Stockholm. Han är glad över att nu få ett skadestånd på drygt 45 000 kronor.

-För de här pengarna ska jag köpa en salladsrestaurang i Göteborg, skojar han.

-Men nej, uppriktigt sagt har vi inte drivit det här för att få ekonomisk vinning utan för att få rättvisa, säger Evaldsson.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin
lägger nu i första hand ansvaret på Sveriges Byggindustrier och Byggnads att lösa frågan:

-Det är i grunden en kollektivavtalsfråga, säger han till TT.

Han förutsätter att parterna ordnar den här frågan i de påbörjade kollektivavtalsförhandlingarna. Det gamla avtalet löper ut sista mars.

I dag betalar alla byggarbetare, oavsett om de är medlemmar i Byggnads eller ej, 1,5 procent av lönen i så kallat granskningsarvode. Det motsvarar ungefär 4 000 kronor om året. Byggnads granskningsarvode syftar till att kontrollera att arbetsgivarna betalar ut rätt lön.

Runt tio procent av byggnadsarbetarna är inte medlemmar i Byggnads. Därmed drar facket in 20-35 miljoner kronor från oorganiserade byggjobbare.

Enligt Europadomstolen får Byggnads inte använda intäkterna från granskningsarvodena till annat än att kontrollera löner.

Och domstolen konstaterar att Byggnads inte kan redovisa intäkterna ordentligt. Om däremot Byggnads redovisning blir fullständig skulle det nuvarande systemet med granskningsarvode vara tillåtet. Europadomstolen tar nämligen inte ställning till frågan om avgifternas frivillighet.