Dold infektion kan förkorta livet visar studie på fåglar
En liten fågel sitter på en snötäckt gren i byn Marsden, norra England, den 21 januari, 2015, under kraftigt snöfall. (Foto: AFP PHOTO /Oli Scarff / AFP / Getty Images)


Forskarna har tidigare trott att infektioner som inte ger allvarliga symtom inte heller utgör något större hot mot överlevnaden. Nu visar en ny svensk studie som gjorts på infekterade fåglar, att även milda infektioner kan påverka livslängden.

Forskarlaget vid biologiska institutionen på Lunds universitet studerade malaria hos trastsångare, en fågelart som sommartid häckar vid sjön Kvismaren utanför Örebro, och som vintertid flyttar till Afrika.

Studien visade att trastsångare som var symtomfria men infekterade med kronisk malaria och med extremt lite parasiter i blodet, födde upp hälften så många ungar under sitt liv jämfört med infektionsfria fåglar.

Telomererna förkortades fortare

Även om årskullarna var lika stora för både infekterade och friska fåglar så blev det totala antalet ungar lägre, då ungarna levde en kortare tid. De infekterade fåglarna uppvisade mindre ork i det dagliga livet än de friska fåglarna, även om de för övrigt verkade leva ett normalt fågelliv.

Enligt forskarna kan infektionen snabba på åldrandet genom att kromosomernas ändar, de så kallade telomererna som skyddar arvsmassan, förkortas fortare än normalt. Det är sedan tidigare känt att ju längre kromosomändar man har kvar desto större chans har man att leva länge.

Kan öka förståelsen av sjukdomars påverkan

”Om detta skulle vara en generell mekanism även för andra typer av milda, kroniska infektioner, vilket är fullt möjligt, så är vår studie av stort intresse för att förstå vilka effekter som milda sjukdomar kan ha hos andra organismer inklusive människa”, säger Dennis Hasselquist, i ett pressmeddelande.

De infekterade fåglarna tog lika väl hand om sina ungar som de friska.

”Infekterade hanar sjunger precis lika vansinnigt mycket, alltså 21 timmar per dygn, som friska hanar. Och infekterade honor matar ungar lika intensivt som icke-infekterade”, säger professor Dennis Hasselquist.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.