Dokusåpa versus lärarutbildning - en spegling av vår samtid
Lärarutbildning eller dokusåpa, det är frågan. (Foto: Joe Raedle/Getty Images)


Realityserien Paradise Hotel fick in över 11 000 ansökningar i år med personer som vill medverka i programmet. Det har jämförts med att landets lärarutbildningar mottog färre ansökningar – omkring 10 198 ansökningar runt om i landet, enligt Unversitetskanslersämbetet. Hur speglar detta tiden vi lever i?

Sinikka Neuhaus, utbildningschef vid ämneslärarutbildningen på Lunds universitet tror att fenomenet möjligen har med allmänna värderingar att göra:

– Dessa hänger givetvis samman med vad som ger status i ett samhälle men också vad som uppfattas som meningsfullt. Ibland talar man om en ökad individualisering, då skulle en förklaring kunna vara att självförverkligande kan kopplas till detta, skriver hon i ett mail. 

Magnus Åberg, etnolog och genusvetare på Karlstads Universitet, kallar sambandet mellan Paradise Hotel och lärarutbildningen en falsk motsättning. Han menar att många av de som söker till Paradise Hotel kan vara potentiella lärarstudenter. 

Dokusåpan en karriärsmöjlighet

Den höga ungdomsarbetslösheten gör att många ungdomar är beredda att hoppa på alla möjligheter som kan uppenbara sig, och att vägen till försörjning är första tanken. Det läggs ingen särskild värdering vid de olika valen kring det, säger han. Möjligen är det så att detta är det nya sättet att snabbare klättra i karriärstegen – att gå via en dokusåpa istället för att skaffa sig en utbildning. 

Har lärarutbildningen så pass lite värde?

Åberg tror att det handlar om enkel matematik – om belöningen inte motsvarar insatsen försöker många hitta något annat. Idag är lärarlönerna låga, arbetsvillkoren tuffa samtidigt som kraven på lärare har ökat och förtroendet för lärarkåren minskat. 

Sinikka Neuhaus anser att ingen verksamhet – vare sig dokusåpor eller universitet – är frånkopplade sin samtid.

– När vi studerar vissa fenomen så får vi också syn på vår samtid. Detta gör det svårt att tala om lärarutbildningen utan att också tala om skola och här ser vi en statusförlust över tid, säger hon.

Politiker och lärosäten ansvariga

Trots det låga ansökningsantalet till lärarutbildningen så har det ändå skett en ökning från föregående år. Samtidigt verkar denna trend peka uppåt också för Paradise Hotel som får fler ansökningar än tidigare. Är detta att ses som ett problem eller bara en tillfällighet?

Magnus Åberg tycker inte att detta är ett problem utan menar att ungdomar är smarta och riskkalkylerande, och beredda att hoppa på en utbildning om den kan innebära ett löfte för en bättre tillvaro med ett givande yrke som går att försörja sig på. Han tror att problemet ligger hos politiker och lärosätena: 

– De satsar hellre på marknadsföring i form av glättiga broschyrer och hemsidor istället för att lägga fokus på att utforma utbildningar av högsta kvalitet – det vill säga att ge universitetslärare bra förutsättningar att bli duktiga pedagoger och forskare, säger Magnus Åberg.