Doktorns alkoholvanor påverkar råden till patienten
Läkarens alkoholvanor styr råden till patienten, enligt en ny avhandling. Personerna på bilden har ingen koppling med artikeln. (Foto: AFP/ Marc Le Chelard.)


Dags att hålla igen med alkoholen eller inte? Läkarens råd till patienten styrs till stor del av läkarens egna dryckesvanor, enligt en avhandling från Sahlgrenska akademin.

För första gången har forskare tagit reda på hur läkarnas egna dryckesvanor påverkar rådgivningen till patienter.

Magnus Geirsson, doktorand i socialmedicin vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och själv distriktsläkare i Skövde, har i en enkätunderundersökning bland distriktsläkare i Skaraborgs län sett att läkare som själva har väl tilltagna alkoholvanor sätter betydligt högre gränser för vad som är en skadlig alkolkonsumtion än läkare som inte dricker alls eller bara lite.

Det visade sig också
att läkarens råd också skiljer sig beroende på om den vårdsökande är en man eller kvinna. Män som dricker för mycket uppmanas dricka mindre medan kvinnor råds att inte dricka alls trots att de har samma hälsoproblem och jämförelsebar alkoholkonsumtion. Manliga läkare hänvisar i mindre utsträckning män till behandling.

–Läkare som dricker mera alkohol har en liberalare syn på alkohol, men läkarnas inställning påverkas också av att en hög manlig konsumtion hör till samhällsnormen, säger Magnus Geirsson i ett pressmeddelande.

Nio av tio läkare rekommenderade en lägre gräns för säkert drickande än Folkhälsoinstitutet, FHI.

– Det kan bero på att
läkarna anser att den gräns som FHI använder är för hög, men också på att läkare som känner sig mindre kompetenta inom alkoholområdet vill hålla sig på den säkra sidan, säger Magnus Geirsson.

Regeringen har i en femårig satsning, det så kallade Riskbruksprojektet, satt upp målet att alkoholfrågor ska ha en självklar plats inom hälso-och sjukvården. Enligt den nya avhandlingen har målet ännu inte uppnåtts.