Doktor Ye Tanshi skapade teorin om årstidsberoende febersjukdomar


Doktor Ye Tianshi föddes 1667 och dog vid en ålder av 79 år. Han var en av de största medicinska experterna i den kinesiska historien. Hans teorier om årstidsbetonade febersjukdomar hjälpte dagens kinesiska medicinläkare och forskare med hanteringen av sars-utbrottet för några år sedan.

Ye hade tydligt definierat sjukdomar som kan orsaka epidemi, såsom årstidsbetonade febersjukdomar, från andra sjukdomar. Därigenom hjälpte han människor att förstå mer om feberaktiga sjukdomar och på så sätt hittades bättre sätt att behandla dessa.

Doktor Ye föddes i en familj av kinesiska medicinläkare. Hans far och farfar var båda kända läkare på sin tid. Han började lära sig kinesisk medicin av sin far när han var 12 år. När Ye var 14 år avled fadern. Han fortsatte sina studier i medicin för Zhu, en av faderns lärlingar. Ye var så intelligent att han snabbt lärde sig allt som Zhu kunde lära honom. Därefter började Ye leta efter unika läkare som han kunde lära sig mera av. Inom loppet av tio år hade han fått kunskaper från 17 lärare.

Eftersom han var bra på att studera och var tillräckligt noga med att tillämpa vad han lärt sig i praktiken, blev hans medicinska metoder mer och mer avancerade, vilket gjorde honom till en av de största läkarna av sin tid.

Trots att Ye var en mycket berömd läkare, behöll han en ödmjuk personlighet och goda studievanor. Han forskade i gamla medicinska texter varje dag och lärde upp dem som kom för att lära sig av honom. Dessutom var han alltid villig att lära sig av andra läkare med medicinsk kompetens som påstods vara bättre än hans. Fick han höra talas om en sådan läkare, gjorde han sitt bästa för att hitta ett sätt att lära sig från en sådan mästare.

Det finns många legender om Yes strävan att lära sig så mycket om medicin som möjligt. Nedan följer två intressanta exempel.

Ye hade en patient som han ansåg vara obotlig, så han blev förvånad över att se att denna mycket sjuka patienten återhämtade sig inom ett år. Patienten berättade att en munk hade botat hans sjukdom. Ye bestämde för att han hade något att lära av denna munk. Han undrade om munken skulle ha modet att ta en sådan berömd läkare som elev. Ye ändrade sitt namn så att han kunde lära sig av den beundrande munken. Dessutom gjorde han en hel del sysslor, såsom att bära vatten, hämta ved, laga mat och städa; han betedde sig som en ung lärling vilket djupt imponerade på den gamla munken.

Flera år gick och munken sade till Ye:
– Du har lärt dig alla mina tekniker och din prestationsförmåga är nu bättre än den hos den berömde läkaren Ye Tianshi.

Då knäböjde dr Ye och bugade åt den gamla munken och medgav att han var Ye Tianshi. Den gamla munken blev mycket rörd av Yes beteende.

Den andra berättelsen handlar om Liu, en känd akupunktör som dr Ye var mycket intresserad att lära sig från, men som han inte hade någon möjlighet att nalkas. Samtidigt blev Lius brorson, Zhao, sjuk och gick till Ye när hans farbror inte kunde bota honom. Zhao tillfrisknade strax efter han tagit de mediciner som Ye ordinerat. För att uttrycka sin tacksamhet, presenterade Zhao Ye till Liu så att han kunde arbeta som en lärling. Naturligtvis dolde Ye sin rätta identitet igen.

En dag fördes en mycket svag gravid kvinna till Liu för akut behandling. Efter att känt på hennes puls, sade Liu att han inte kunde rädda hennes liv. Emellertid hade Ye noga observerat patienten, och satte in en akupunkturnål nedanför hennes navel. Efter behandlingen bad han hennes familj att skyndsamt ta henne hem.

Så snart hon kom hem födde kvinnan framgångsrikt ett manligt spädbarn. Liu blev mycket förvånad när han fick reda på vad som hade hänt. Han insåg då att hans elev var den välrenommerade doktor Ye. Yes ödmjuka karaktär och iver att sträva efter kunskap rörde Liu så mycket att han lärde ut alla sina färdigheter i akupunktur till att Ye.

När Ye nådde en hög ålder hade hans medicinska kompetens nästan nått fulländning, och han var erkänd som en medicinsk expert. Han behöll emellertid samma ödmjuka och ärliga attityd som förut, och talade aldrig nedlåtande till sina patienter.

I sitt sista ögonblick på denna jord, sade han till sin son:
– Alla är inte kvalificerade att bli läkare. För att bli en praktiserande läkare och rädda människors liv, kan man inte enbart åberopa medfödd intelligens, man måste också studera flitigt. Annars är det svårt att garantera att läkare inte kommer att äventyra människors liv. När jag dör, ska inte mina barn tala lättsinnigt om medicinsk vetenskap.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30385/