Dödsstraff för en webbsida
Raif Badawi. (Bild från Twitter)


Raif Badawi en bloggare i Saudiarabien som i juli dömdes till sju års fängelse har istället dömts till döden.

Badawi befanns skyldig till att ha förolämpat islam på sin webbsida och i kommentarer som han gjorde när han var med teve. Hans advokat överklagade domen som också innefattade 600 piskrapp.

Nu har en högre domstol funnit honom skyldig till apostasi, ”att överge sin religiösa tro, sitt politiska parti och sina principer”.

Hans fru Ensaf Haidar berättade för CNN om den nya dödsdomen.

”Det är en känsla jag inte kan beskriva. Jag trodde aldrig att det skulle gå så här. Jag trodde att de skulle sänka straffet, det här är helt otänkbart. Det hela handlar om en webbplats.”

Enligt Amnesty International, som förespråkar hans frigivning, har Badawi varit fängslad sedan 17 juni 2012.

”Anklagelserna mot Raif Badawi avser ett antal artiklar som han har skrivit. Bland annat en som handlar om Alla hjärtans dag. Firandet av Valentines Day är förbjuden i Saudiarabien”, sade Amnesty förra året.

”Han anklagades för att ha förlöjligat Saudiarabiens kommission för främjande av dygd och förhindrande av synd (även känd som den religiösa polisen) i slutsatsen av sin artikel. Anklagelserna mot honom nämner också hans underlåtenhet att ta bort artiklar som andra skrivit från sin webbsida. Bland annat en som insinuerar att al-Imam Mohamed ibn Saud University har blivit ’ett näste för terrorister’”.

Enligt Amnesty sade den allmänna domstolen i januari att de inte hade behörighet att pröva hans fall och att de funnit att han inte hade förolämpat islam och därför inte kunde anklagas för apostasi. Den allmänna åklagaren fortsatte dock att insistera på att Raif Badawi skulle ställas inför rätta för apostasi.

Amnesty International anser att Raif Badawi är en samvetsfånge och de har bett allmänheten att uppmana saudiarabiska myndigheter att frige honom.

Översatt från engelska.