Dödssiffran stiger för den senaste jordbävningen i Kina
Sörjande människor i bydistriktet Yongguan i Mingxi-häradet som väntar på att omkomna från jordbävningen i Gansuprovinsen den 23 juli ska begravas. På tisdagen sade myndigheterna att dödssiffran har stigit till 95. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Dödssiffran från måndagens jordbävning i närheten av staden Dingxi i Gansuprovinsen i nordvästra Kina fortsätter att stiga. Enligt myndigheternas uppgifter på tisdagen hade jordbävningen, som hade en magnitud på 6,6, dödat 95 människor och skadat omkring 1 000.

På kvällen den 23 juli beräknades att denna senaste jordbävning, som hade sitt epicentrum mellan häraden Min och Zhang, hade påverkat 600 000 människor. Enligt Kinas civilministerium innefattar det påverkade området sex städer, 29 härad och 417 orter.

Sammanlagt har 227 000 människor evakuerats och 132 000 bostäder och andra byggnader helt förstörts eller allvarligt skadats, och nära 170 000 ytterligare byggnader och strukturer har skadats, enligt civilministeriet. De sammanlagda ekonomiska förlusterna uppskattas till 7,5 miljarder yuan (ungefär lika mycket i svenska kronor).

De allra flesta
dödsoffren bodde i Min-häradet, som ligger 15 kilometer från epicentret. Där dog 92 personer, nästan 900 skadades och mer än 155 000 fick evakueras.

Bara i Min-häradet, där 76 000 hem förstördes eller skadades allvarligt, och 67 000 hem skadades måttligt, tros de ekonomiska skadorna uppgå till över 2,5 miljarder yuan.

Baserat på satellitbilder beräknade den Kinesiska vetenskapsakademin att den här jordbävningen har påverkat ett område på över 16 000 kvadratkilometer och 900 000 människor hittills.

På måndagen hade 422 efterskalv registrerats, varav det största låg på 5,6, i häradena Min och Zhang, enligt Yangcheng Evening News, en tidning som ges ut i staden Guangzhou i Guangdongprovinsen.

45 kilometer från epicentret påverkade jordbävningen alla 13 orter och 136 byar i häradet Zhang, med 56 500 invånare. En dödades och 67 skadades, varav 21 allvarligt, enligt Pekingbaserade Jinghua Times. Nästan 2 000 hem förstördes och nära 28 000 människor evakuerades. Direkta ekonomiska skador beräknas till nästan 200 miljoner yuan.

I historien har bara 25 jordbävningar med en magnitud på över 5,0 uppmätts inom 20 mil från epicentret i Dingxi, enligt China Earthquakes Network Center (CENC).

Naturkatastroferna i Kina har nått sin historiskt högsta nivå någonsin på senare tid. Jordbävningar är det som orsakar mest skador och ekonomiska förluster. Det har varit 21 jordbävningar mellan 5,0 och 8,0 under de första sex månaderna i år, vilket är mycket mer än de årliga förutsägelserna från CENC.

Översatt av Euly Luo. Skriven på engelska av Barbara Gay.

Översatt från engelska