Dödsfall kan kopplas till partiets hemlighetsfulla säkerhetsorgan
Kinesisk militärpolis har vaktbyte utanför USA:s ambassad i Peking. (Foto: Mark Ralston/AFP/GettyImages)


Kina chockades nyligen av nyheten om ett märkligt dödsfall. Yu Rufa, petitionär från Xian härad, Cangzhou i Hebeiprovinsen, fördes bort av polis när han den 14 juni försökte gå in på den amerikanska ambassaden i Peking. Två dagar senare dödförklarades han, efter att ha förts tillbaka till hemprovinsen av tjänstemän från Peking, rapporterade Voice of America.

Yu Rufas kropp skickades med bil till hemmet. Det rapporteras att han hade huggsår i huvudet och det fanns tecken på att kroppen förlorat blod. Mycket är dock oklart i fallet, bland annat var huggskadorna kommer ifrån och vem som körde bilen som kroppen fördes hem i.

Detta är ytterligare ett märkligt dödsfall, efter Li Wangyangs bisarra ”självmord”. Li Wangyang var demokratiaktivist i Hunanprovinsen och hans dödsfall orsakade uppståndelse i Hongkong. Enligt tillgängliga vittnesuppgifter var det definitivt inte ett självmord, vilket myndigheterna uppgivit att det var. Han hittades hängande i ett fönstergaller med båda fötterna kvar på marken.

En artikel med rubriken ”Zhou Yongkang tillkännagav att han ska begrava 200 människor levande” publicerades i Open Magazine i Hongkong den 5 juni. I den uppgavs att Kinas säkerhetschef Zhou Yongkang i ett tal sagt att det kinesiska kommunistpartiet övervakar alla viktiga dissidenter i landet. Så fort partiet anser att en kris har startat ska det över en natt gripa samtliga 200 övervakade personer och begrava dem levande.

Baserat på uppgifterna ovan tror artikelförfattaren i Open Magazine att det är nödvändigt att vara mycket uppmärksam på politisk-rättsliga utskottets verksamhet fram till partiets 18:e nationalkongress i höst. Detta på grund av att utskottet kan tänkas planera extrema åtgärder för att säkerställa stabiliteten. Jag tror att utskottet planerar att döda aktiva dissidenter. Den ”begrav dem levande”-taktik som nämns i Open Magazine rör bara de intellektuella dissidenterna. Det är troligt att detta tjänar som en varning och ett hot till alla relevanta intellektuella om att de ska iaktta självdisciplin fram till partikongressen.

Intellektuella som är välkända i samhället hanterar makthavarna med försiktighet innan de sätter in våld. Mot mindre kända dissidenter, aktivister och religiösa grupper kan de styrande däremot direkt sätta in dödliga åtgärder.

När Hongkongmedia intervjuade Li Wangyang inför uppmärksammandet av massakern på Himmelska fridens torg den 4 juni sade han: ”i demokratins namn har jag inget att ångra, även om de skulle skära av mig huvudet”. Två dagar senare hittades han död på sjukhuset, efter ett påstått självmord.

Yu Ruru mördades efter att han försökt följa den blinda aktivisten Chen Guangchengs exempel och och ta sig in på USA:s ambassad. Jag fruktar att politisk-rättsliga utskottet har utfärdat en dödsorder, där det kanske till och med angivits vilka typer av protesterade som kan elimineras direkt.

Lis och Yis dödsfall kan kopplas till Zhou Yongkang och det politisk-rättsliga utskottets känsligaste punkter. Li Wangyang lät sig öppet intervjuas av utländska medier och hade stort inflytande. Han hade också införskaffat mycket insiderinformation när han förföljdes av partiets system för att upprätthålla stabiliteten. Och Yu Ruru försökte göra sin sak till ett internationellt ärende genom att ta sig in på en utländsk ambassad.

Båda situationerna utgör exempel på sådant som fått politisk-rättsliga utskottet att tappa kontrollen. Tydligen fruktar utskottet att helt förlora kontrollen och slog därför till med kraft. Det verkar som att Zhou Yongkang lärde sig en läxa på fallet med Chen Guangcheng som tog sig till USA:s ambassad för att avslöja korruption, och efter förhandlingar fick komma till USA med sin familj.

Inom en månad skedde två liknande fall i Hunan- och Hebeiprovinsen. Det väcker frågan om huruvida politisk-rättsliga utskottet stegvis verkställer ett noggrant planerat och systematiskt brott som innefattar kartläggning av olika typer protesterande med olika grad av inflytande, samt vidtar stränga försiktighetsåtgärder mot vissa typer av händelser.

Med andra ord, det undersöker möjligheterna att vidta ännu hårdare metoder för att kontrollera samhället efter fallen med Wang Lijun (tidigare polischef i Chongching som flydde till USA:s konsulat i Chengdu) och Chen Guangcheng. Dessa skrämmande åtgärder genomförs nu för att reparera skadorna som uppstod på grund av bristande uppmärksamhet i början av året.

När jättestaden Chongqings dåvarande polischef Wang Lijun den 6 februari i år flydde för sitt liv till USA:s konsulat i Chengdu, blåste han liv i en kraftfull politisk storm som ännu inte har lagt sig. Bakom kulisserna pågår en kamp där den centrala frågan är vilken ståndpunkt olika makthavare har i Falun Gong-frågan. Den så kallade ”blodiga händer-fraktionen” bestående av personer som förts fram av förre ledaren Jiang Zemin för att genomföra förföljelsen, försöker undkomma ansvar för sina brott och att fortsätta kampanjen. Andra partiföreträdare vägrar att fortsätta delta i förföljelsen.

Händelseutvecklingen visar tydligt vilka val och utmaningar som såväl partitjänstemän som vanliga invånare i Kina – liksom alla människor i hela världen står inför: att antingen stödja eller motsätta sig förföljelsen av Falun Gong. Historien kommer att notera varje individs val.

Epoch Times publiceras i 35 länder och på 19 språk.

Översatt från engelska.