Dödlig barnepidemi sprids i nordöstra Kina


Tre barn har nyligen dött i ett utbrott av hand-fot-munsjuka, HFMD, i staden Jilin i nordöstra Kina.

Tjänstemän i regionen har beordrat att alla daghem ska stängas i tre veckor och att man arbetar med att informera om HFMD-förebyggande åtgärder i hela staden. Däremot har man vägrat allmänheten information om den epidemi som för närvarande finns i området.

– Än så länge har tre dödsfall konstaterats i Jilin. Myndigheterna har bara informerat oss om hotet som kan drabba barnen, sade en anonym person från daghemmet Tianzhijiaozi.

– Sedan utbrottet har de regionala myndigheterna beordrat alla daghem att hålla stängt i tre veckor. Alla är oroliga på grund av HFMD-dödsfallen, berättar en anställd på daghemmet Xingshi.

– Trots att ett infekterat barn inte kommer att vara i skolan nu, kan han fortfarande sprida viruset till andra. HFMD sprids främst genom personlig direktkontakt. När ett offer börjar få svårt att andas är det ett tecken på att hans liv är i fara. Förskolebarn och barn under fem är de som är mest sårbara för HFMD. Det orsakar fler dödsfall bland infekterade barn under tre år, tillade han.

En av daghemmet Yuemiaos anställda berättade:
– Dessa HFMD-fall upptäcktes i staden Jilin. Alla daghem har stängts sedan den 21 juli och kommer inte att öppnas förrän man fått ett meddelande från berörda myndigheter.

Boende i området säger att myndigheterna har informerat om HFMD-förebyggande åtgärder runt om i staden sedan den 22 juli. Lokalpress har samarbetat med sjukhus, församlingar och utbildningsförvaltningar för att gemensamt föra en kraftfull propagandakampanj i ett försök att bekämpa epidemin. Kampanjens omfattning fick boende i området att förstå att någonting förskräckligt hade hänt.

En av tjänstemännen på Jilins kommunala byrå för allmänhälsa sade:
– Alla fallen rapporterades fullständigt av media. För att förstå situationen, måste man helt enkelt titta på teve eller läsa tidningen. När det gäller de senaste dödsfallen tillåts endast provinsiella myndigheter att publicera dem. Förvärras situationen kommer vi eventuellt att hålla en presskonferens, sade en tjänsteman.

Jilins barnsjukhus svarade inte på frågan om några infekterade barn var inlagda för behandling.

“Som mor oroar jag mig verkligen mycket över sjukdomen. Varför kunde jag inte hitta någon relevant nyhetsrapportering i media om epidemin? Flera barn har dött av HFMD! Det var en lärare och en läkare till mitt barn som berättade för mig om vad som hänt!! Har inte de där tjänstemännen själva barn? Hur kan de ha mage att mörklägga sådan här information?” skrev en boende på en webbsida.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/china/hand-foot-mouth-disease-china-1707.html
http://news.epochtimes.com/gb/8/7/24/n2203407.htm