Dödläge i samtalen mellan Peking och Tibet


Den 4 november 2008 initierade Dalai Lamas sändebud samtal med kinesiska tjänstemän i Peking. De två parterna har än så länge inte närmat sig varandra och samtalen avbröts dagen därpå.

Senatorn i den tibetanska exilregeringen, Gaisang, sade till Radio Free Asia att det kinesiska kommunistpartiets (KKP) tjänstemän talade med ett starkt och hotfullt språk. En KKP-tjänsteman, som inte vill gå ut med sitt namn, sade att regimen i Peking inte kommer att lämna någon utväg för Tibets exilregering.

Komprommissen som Dalai Lama föreslog var att tillåta Tibet och närliggande områden att besitta fullständig administrativ självständighet men fortfarande verka under Kinas lagar. Kompromissen skulle innebära att Peking kunde styra över att utlandsärenden och nationella försvarsfrågor. Peking anser dock denna plan vara ”separatistisk”.

Gaisang menar att Peking aldrig har varit uppriktiga under tidigare samtal. Att KKP samma kväll som samtalen hölls grep och ställde tibetaner inför rätta ser senatorn som exempel på kommunistpartiets oärlighet.

De unga exiltibetanerna blir alltmer frustrerade av de avstannade förhandlingarna och det fortsatta förtrycket. De efterlyser en mer radikal hållning, inräknat vägar att söka totalt oberoende för Tibet.

Dalai Lama sade till en japansk reporter att tibetanerna inne i Tibet faktiskt lever under militär ockupation, och att de uråldriga tibetanska folkslaget håller på att dö ut. Eftersom samtalen med Peking befinner sig i ett dödläge kommer Dalai Lama inte längre att ha en stor roll i framtida förhandlingar.

Den tibetanska exilregeringen planerar att hålla en världskonferens i Indien den 17 november för att låta representanter för de 6 miljoner tibetanerna besluta om Tibets framtid. Dalai Lama förväntas kalla till mötet. Det spekuleras i att Dalai Lama kommer att släppa på sin ståndpunkt för mer självständighet vid mötet.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/china/tibet-autononmy-independence-6956.html