Dödläge i kinesisk-tibetansk dialog
Tibets andlige ledare Dalai Lama. (Foto: Roland Maguina/AFP/Getty Images)


Tibets andlige ledare i exil, Dalai Lama, meddelade media i Hongkong att hans särskilda sädebud skickades till Kina i slutet av juni för den sjätte omgången av kinesisk-tibetanska samtal.

Dalai Lama sade nyligen i en intervju med Asia Week att den kinesiska regeringen på senare år gjort många investeringar i Tibet, såsom byggandet av en järnväg. Det tibetanska folket har inte längre materiella svårigheter, men de flesta tibetaner är inte nöjda med människorättssituationen i Tibet, eftersom de inte har någon autonomi. De vågar inte klaga hos den kinesiska regeringen på det slaveri de lever under eftersom de är rädda för repressalier. De kan bara klaga hos Dalai Lama och hoppas att han kan vidarebefodra dessa klagomål till myndigheterna.

Han tillade att myndigheterna i Peking sänt trupper till Tibet, vilket fördjupat tibetanernas misstro gentemot myndigheterna och det kan också påverka Kinas image inför Indien och andra asiatiska länder. Det är inte till nytta för varken det tibetanska eller det kinesiska folket. Han sade att han hoppades att de kinesiska myndigheterna är medvetna om frågan om tibetanskt självstyre. ”Vi måste hitta ett sätt att lösa detta problem,” sade han.

Dalai Lama skickade fyra särskilda sändebud till Kina för den sjätte omgången av dialog med företrädare för kommunistpartiet mellan den 29 juni och 5 juli i år. De två parterna höll samtal i nio timmar över sex dagar i städerna Nanjing och Shanghai. Dalai Lamas representanter var fokuserade på frågan om det större Tibet och Tibets autonomi, men representanterna för kommunistpartiet insisterade på att Tibetfrågan inte existerar och att enbart frågan om Dalai Lama kunde diskuteras. Sålunda strandade den sjätte dialogomgången och ingen framgång i frågan nåddes.

Han citerade också regimföreträdarnas uttalande från diskussionerna: ”Dalai Lama har inte tillåtelse att på eget bevåg besöka Peking eller Tibet eller företa en pilgrimsfärd till Wutaiberget eftersom han och Tibet inte kan skiljas åt.”

Gällande frågan om reinkarnation sade Dalai Lama att han är i exil i utlandet och att hans framtida reinkarnation kommer att ske utanför Kina. Han sade att man ska leva i nuet och göra meningsfulla saker hela sitt liv.

Beträffande de kinesiska myndigheternas nya lag, under vilken lamor måste få godkännande av regeringen för att få återfödas, ställde han frågan: ”Varför ska reinkarnerade lamor eller levande buddhor väljas av ett parti som inte tror på utan tvärtom förtrycker och förstör buddhismen? Detta är absurt.”

Översatt från version