Dödläge i Egypten
Skadade egyptiska demonstranter protesterar på Tahrir Square i Kairo den 4 februari. Tiotusentals demonstranter samlades för "avresedagen" demonstrationer för att tvinga president Hosni Mubarak att avgå efter det att presidenten meddelat att han skulle vilja avgå men befarar att det skulle orsaka kaos. (Foto: Miguel Medina/AFP)


Den egyptiske presidenten Hosni Mubarak sade på torsdagen att han befarar att kaos kommer att råda i landet om han lämnar posten och ber vicepresidenten Omar Soliman föra en dialog med representanter för oppositionella grupper.

En kommitté som bildats av de oppositionella grupperna för att förhandla med Egyptens övergångsregering uttryckte att den inte kommer att delta i samtal så länge Mubarak fortfarande sitter vid makten.

När Mubarak talade med nyhetsbyrån ABC från sitt strängt bevakade palats där han bor med sin familj, sade han att han skulle vilja avgå omedelbart men inte kommer att göra det av rädsla för att det skulle trappa upp kaoset.

Mubaraks kommentarer kom när en ny dag grydde med dödliga protester i Egypten, liknande dem på onsdagen, med sammandrabbningar mellan demonstranter för och emot regeringen.

Tahrirtorget träffades på torsdagen vid två attacker med beskjutning från närbelägna byggnader. Tageldin, en demonstrant på torget sade till Epoch Times att han kände till tio personer som dödats i attackerna. Under fredagen fortsatte demonstrationerna mellan regeringsvänliga och regeringsfientliga grupper.

I lördags fick den nytillsatte vicepresidenten i uppdrag att förhandla med oppositionella grupper. Dessa grupper, vilka utgörs av flera ungdomsrörelser, några oberoende, al-Wafd-partiet samt det Muslimska brödraskapet, officiellt förbjudet i landet, hade redan bildat en förhandlingskommitté.

Fastän de som ingår i oppositionen normalt inte skulle vara enade i synen på egyptisk politik, så har de gått samman för att lägga fram enade förslag. Enligt Tageldin, som säger att han ser sig själv som oberoende, är baskravet ”Mubarak, avgå”!

– Och sedan börjar vi förhandla med övergångsregeringen, men så länge Mubarak sitter vid makten blir det inga förhandlingar med regeringen.

I oppositionens förhandlingsgrupp finns minst en högre medlem av det Muslimska brödraskapet, Nobelpristagaren Muhamed El Baradei, samt Ayman Nour, ledare för El Ghad-partiet, som tillbringade tre år i fängelse för sina pro-demokratiaktiviteter.

Den Internationella krisgruppen, en internationell organisation som fokuserar på att lösa dödliga konflikter, säger att båda sidor behöver ge efter något för att få slut på dödläget och låta freden gå framåt.

”Myndigheterna har hittills inte visat någon vilja till eftergifter på den punkten”, löd ett uttalande från krisgruppen. ”I ljuset av detta blir det allt svårare att föreställa sig Egyptens fredliga övergång medan [Mubarak] är kvar vid makten.” Eftersom oppositionen säger att man inte kommer att delta i samtalen förrän Mubark avgår och våldet mot dem upphör, så bör båda sidor visa lite flexibilitet för att situationen ska kunna lösas, var rådet från Krisgruppen.

En kompromiss kan vara svår att finna. De protesterande i den norra delen av Egypten som omfattar Alexandria, tänker att Mubarak redan räknas som borta, det är bara en tidsfråga innan han verkligen lämnar sin post, sade Mohamed Yusuf, ingenjör och konstnär i Alexandria.

De protesterande har särskilt velat ändra Artikel 76 som ställer strikta krav på vem som kan ställa upp i presidentval. Artikel 77 fastställer presidentperioden till sex år, men det finns ingen begränsning för antalet perioder. Artikel 88 ställer valprocessen under parlamentets överinseende, så det finns ingen garanti för att valen blir rättvisa och fria.

Ett problem som de protesterande har hittat när de noggrant har läst igenom konstitutionen är att den kan ändras endast om det finns en permanent sittande president, inte en interimpresident eller bara en vicepresident.

Oppositionen har två val säger Sally, en nyutexaminerad tandläkare som för tillfället är hemma i Alexandria.

– Låta Mubarak vara kvar och sluta demonstrera nu, eller vi kan göra revolution och därigenom kan vi ändra grundlagen.

Men för att göra det senare måste den egyptiska armén involveras, sade hon, och hittills har armén förhållit sig neutral.

Den Internationella krisgruppen fastslår att en prioritet för regeringen är att ”sätta igång med omfattande reformer – beträffande grundlagen, vallagen och lagen om politiska partier – nödvändiga för att garantera att framtida val blir fria och rättvisa”.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/50599/