Dödad i anfall lett av svenskar


I en aktion ledd av den svenska Isaf-styrkan dödades i fjol ledaren för ett lokalt kriminellt nätverk i norra Afghanistan.

-Vi hade ingen vilja att gå in och avrätta någon. Det ligger inte i vårat mandat, säger överste Bengt Sandström, då chef för styrkan, till TV 4.

Torsdagens Kalla Fakta tar upp det redan tidigare omskrivna anfallet – lett av den svenska styrkan och med 46 deltagande svenska soldater understödda av afghanska, finländska och amerikanska enheter – vid den lilla byn Boka i september i fjol.

Koppling

Målet var att gripa ledaren för ett kriminellt nätverk som anklagats av bybor för att terrorisera dem. Den svenska styrkan hade tidigare, enligt Kalla Fakta, utan framgång försökt få mannen fälld i afghansk domstol.

Dessutom finns uppgifter om att han kan ha haft kopplingar till en extrem islamistisk organisation som nämnts som ansvarig för sprängattentatet i november 2005 där två svenska elitsoldater senare avled.

Direkt vid ankomst till Boka blev Isaf-styrkan beskjuten. Efter två timmars strid hittades ledaren död. Därefter rapporterade Sandström till Stockholm: ”Main target down” (huvudmålet oskadliggjort).

Översten ser dock ingenting graverande i formuleringen.

Guvernörs begäran

Enligt Sandström utgjorde mannen en aktiv fara mot svenska styrkan.

-Vi vet att han bara någon vecka innan hade legat ute med en styrka för att genomföra ett eldöverfall mot oss.

Sandström uppger att han vet vem som sköt mannen, men säger att det inte var någon svensk.

Generallöjtnant Jan Jonsson, Försvarsmaktens insatschef, klargör via myndighetens presstjänst att operationen utförts på begäran av en afghansk provinsguvernör, och att det självklart inte rörde sig om en avrättning.

Jonsson understryker också att aktionen övergick till anfallskaraktär först när Isaf-styrkan blev beskjuten.