”Döda” tibetaner kan få svenskt medborgarskap


Kinesiska medborgare som levt mer än fem år utomlands betraktas som döda av de kinesiska myndigheterna och då utfärdar de ett dödscertifikat vilket innebär att de i princip inte kan söka svenskt medborgarskap, skriver Bodil Ceballos (mp) i en skriftlig fråga till statsrådet Tobias Billström (m). Men i praktiken kan det ändå vara möjligt.

I det här fallet rör det sig om tibetaner, vilka betraktas som kineser i Sverige. Detta betyder att när deras pass eller id-kort går ut, kan de inte styrka sin identitet och därmed kan de inte söka svenskt medborgarskap. Den tibetanska exilregeringen utfärdar visserligen intyg men de godtas inte av svenska myndigheter. Nu undrar Bodil Ceballos hur man kan undvika att människor som lever i Sverige, lever både utan medborgarskap och utan status som statslös.

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) ansvarar för medborgarskapsfrågor och besvarade frågan.

Visserligen är det ett grundläggande krav att bevisa sin identitet när svenskt medborgarskap söks, men dispens kan i vissa fall lämnas om personen levt minst åtta år här i landet och gör sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig. Därför har personer utan pass och andra identitetshandlingar från hemlandet en väg öppen till svenskt medborgarskap, skriver Sabuni i sitt svar.