Döda havsbottnar breder ut sig
Arbetare testar ny utrustning för att ta bort grönalger från stranden på Saint-Michel-en-Grèves i västra Frankrike, den 29 juni (Foto: Fred Tanneau / Getty Images)


Det marina livet håller på att försvinna från Mexikanska golfen och Atlantens och Stilla havets kuster. Många myndigheter i USA har nyligen släppt en gemensam vetenskaplig utvärdering av krissituationen. Syftet med deras arbete är att ta reda på hur man förebygger att fisket kollapsar.

”Nationens kustvatten är avgörande för vår livskvalitet, vår kultur och ekonomi”, skrev Nancy Sutley, ordförande för Miljökvalitetsrådet, och John Holdren, chef för Byrån för vetenskaps- och teknologipolicy.

Nästan varje amerikansk kuststat har en marin död zon, från Boston, Massachusetts, till Florida, och runt Mexikanska golfen till Texas, såväl som Västkusten, och även några stater vid de Stora sjöarna. Enligt rapporten har de döda zonerna ökat globalt med en faktor tio under de senaste 50 åren. Men USA:s döda zoner längs kusten har ökat med en faktor 30 och fortsätter att öka.

Orsaken är syrebrist i vattnet. De vattenlevande organismerna andas syre som är löst i havs- eller insjövattnet. När det inte finns tillräckligt med löst syre för att upprätthålla liv kommer organismerna att dö. Man anser att avrinningen från åkermark, som är rik på gödningsämnen, är den största boven. Avrinningen av växtnäring stimulerar algtillväxten. När algerna sedan bryts ner förbrukas vattnets syre och ingenting lämnas kvar för djurlivet.

Om dessa problem inte löses inom en snar framtid kan allvarliga miljöproblem och ekonomiska problem möta den amerikanska allmänheten och hela planeten. Många arter kan drivas bort eller försvinna medan priset på fisk, räkor och annan mat som vi hämtar från havet, kan öka okontrollerat.

Detta är en fråga som USA:s regering tar på största allvar. År 2004 utfärdade kongressen Lagen om skadlig algblomning och syrebrist, som beskrev syrebrist i havet som det förmodligen mest skadliga och komplexa miljöproblemet som världen står inför idag.

Denna rapport, som många myndigheter sammanställt gemensamt, var beställd av president Barack Obama och involverar stora statliga bidragsgivare, som till exempel Byrån för naturvetenskap och teknik och Miljökvalitetsrådet. Det sätter nytt fokus på syrebrist i havet ur perspektivet avrinning av näringsämnen, och tar upp metoder att handskas med kriser, till exempel en ständig övervakning av syrehalterna i havet och metoder att minska avrinningar. Bland annat kan klokare jordbruksmetoder längs floderna Mississippi och Missouri bromsa utbredningen av döda zoner i Mexikanska golfen.

Kanske har det inte gått så långt att det inte finns någon återvändo. Precis som hålen i ozonlagret reducerades med förbud mot vissa gaser kan kanske även det här problemet rättas till om lämpliga åtgärder vidtas i tid.

För hela rapporten, se:
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/hypoxia-report.pdf

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42489/