Död, svält och fattigdom i klimatförändringarnas kölvatten
Suriya Begum, lever i ett slumområde i Bangladesh huvudstad Dhaka. En ny rapport säger att de minst utvecklade länderna drabbades av en sjuprocentig nedgång av BNP på grund av klimatförändringar under 2010. (Foto: Munir Uz Zaman/AFP/Getty Images)


Om inga insatser görs för att minska effekterna av klimatförändringarna, kan så många som 100 miljoner människor dö i onödan år 2030. Och klimatförändringarna har även nu en hämmande effekt på den internationella ekonomin varnar en ny alarmerande rapport.

Rapporten, som beställdes av tjugo regeringar, sade också att den globala bruttonationalprodukten kommer att minska med mer än tre procent under de närmaste 18 åren om klimatförändringarna fortsätter. Kostnaderna för att ta hand om hotet som klimatförändringarna utgör överskuggas vida av de potentiella förluster som annars kan uppstå under de kommande decennierna, enligt rapporten.

Klimatförändringen som utlösts av utsläppen av växthusgaser orsakar smältande polarisar, torka, stigande havsnivåer och oförutsägbara och extrema väderförhållanden, enligt rapporten Climate Vulnerability Monitor, som släpptes av Dara, en humanitär organisation som övervakar klimatsårbarhet. Dessa effekter kan hota eller helt utplåna försörjningen för tiotals miljoner människor.

Varje år sker fem miljoner dödsfall som kan kopplas till klimatförändringar, varav 400 000 är direkt förorsakade av klimatförändringen, främst på grund av svält och smittsamma sjukdomar, enligt rapporten. Samtidigt har den globala BNP:n sjunkit med 1,6 procent. Under 2010, drabbades de minst utvecklade länderna av sju procents nedgång av BNP på grund av klimatförändringar.

”Förlusterna väntas öka snabbt och nå sex miljoner dödsfall [per år] och 3,2 procent i genomsnittlig global BNP-förlust år 2030,” säger rapporten, vilket innebär att fram till 2030 kan cirka 100 miljoner människor dö direkt eller indirekt av klimatförändringen.

De flesta av dödsfallen kommer att ske i utvecklingsländer, säger forskarna, men utvecklade länder och länder med den högsta BNP:n kommer också att lida förluster.

”Om vi fortsätter på den inslagna vägen och utsläppen fortsätter att öka med oförminskad styrka kan den årliga genomsnittliga globala världsproduktionsförlusten överstiga tio procent av världens BNP innan århundradets slut”, konstaterade rapporten.

På mindre än 20 år skulle Kina ådra sig förluster på 1,2 biljoner dollar. USA:s BNP beräknas minska med 2 procent och Indiens med fem procent, enligt ett pressmeddelande.

”Efter sjutton år av internationella förhandlingar är vi fortfarande utan meningsfullt avtal eller åtgärder för att minska den globala uppvärmningen”, säger Bangladesh premiärminister Sheikh Hasina Wajed, enligt pressmeddelandet. Bangladesh är ett låglänt land som kan drabbas hårt om havsnivån stiger.

”Experter kan ifrågasätta vissa delar av rapportens slutsatser men vi är säkra på att efterföljande forskning kommer att fortsätta bekräfta den största delen av slutsatserna i rapporten”, fortsatte hon.

Oxfam International, en humanitär hjälporganisation, sade att världens regeringar måste agera på den information som lagts fram av Daras klimatsårbarhetsrapport.

”Bakom statistiken finns berättelser om verkliga familjer och samhällen, för vilka klimatförändringarna innebär att barnen går till sängs med tomma magar”, sade Oxfams chef Jeremy Hobbs, som beskrev rapportens slutsatser som ”svindlande” och ”en påminnelse om att en av klimatförändringens värsta påverkan är hunger och fattigdom.”

Översatt från engelska.