Död i 40 minuter kan återupplivas av hjärt-lungräddningsmaskin
En demonstration av AutoPulse hjärt-lungräddningsmaskin (HLR) visad i MetroWest Daily News. (Skärmdump / YouTube)


Colin Fielder, 39, räddades av nya HLR-maskinen, AutoPulse, vilket gett blandade reaktioner i medicinska cirklar. Fielder från Melbourne i Australien återupplivades efter att han dött av en hjärtattack i juni förra året.

”Jag är så tacksam, mer än jag någonsin kan uttrycka mig”, berättade han för Australiens Herald Sun i en artikel publicerad den 12 maj. Han har slutat röka och lever nu ett hälsosammare liv. Fielder var en av tre patienter som räddades av AutoPulse efter att ha varit död i 40-60 minuter vid Alfredsjukhuset i Melbourne. Maskinen är dock inte tillgänglig på alla sjukhus eller i alla ambulanser.

Kliniska prövningar av AutoPulse, som noterats på amerikanska nationella hälsoinstitutets (NIH) hemsida, visar blandade resultat men de senaste studierna tyder på en övergripande fördel med att använda maskinen i stället för manuell hjärt-lungräddning.

Maskinerna vid Alfredsjukhuset
är del i en pågående studie som publicerades på NIH:s hemsida. Studien konstaterar: ”Hjärtstillestånd som skett utanför sjukhuset är den vanligaste dödsorsaken i Australien. I mer än 50 procent av fallen kan ambulanspersonalen inte starta hjärtat och patienten dödförklaras på platsen”.

Med manuell återupplivning blir sjukvårdare ofta mindre effektiva redan efter en kort stund. Bröstkompressions grad och djup kan minska på mindre än en minut utan att sjukvårdare ”är medvetna om att deras insats faktiskt minskat”, visar en studie från University of Washington. Studien, som startades 2005 och avslutades 2006, fann emellertid att AutoPulse hade ännu sämre resultat än manuell hjärt-lungräddning.

En pågående studie, som sponsras av företaget som tillverkar AutoPulse, Zoll Medical Corporation, i samarbete med Ullevål universitetssjukhus i Oslo, menar att: ”Studier som jämförde manuella och mekaniska bröstkompressioner resulterat i motstridiga resultat. Utredarna tror att det kan vara orsakat av att man fokuserat på metod- och designfrågor i försöken och inte så mycket på utbildning och erfarenhet av att driva en mekanisk maskin kliniskt. ”

En annan studie som avslutades 2009 av Beaujon Hospital i Frankrike föredrog användning av AutoPulse. Effekten på blodtrycket och rörelse ”är lovande för bättre resultat hos patienter med hjärtstillestånd utanför sjukhuset och kan motivera användning av denna maskin i en modern strategi för ALS [Advanced Life Support]”, säger rapporten.

Norra Washingtons brandkår meddelade den 9 maj att man räddat livet på en 46-årig Joy Garza med AutoPulse efter att hennes hjärta hade stannat i 10 minuter.

Akutsjukvårdschefen Dave Baldwin vid norra Washingtons brandkår berättade för medicinska affärstidningen Jems: ”[AutoPulses] användarvänlighet låter oss ge bröstkompressioner inom några sekunder, plus att det ger oss möjlighet att fokusera på andra behandlingar, såsom administrering av läkemedel och luftäxling”.

Översatt från engelska