Docent Ewa Björling ny handelsminister
Nya handelsministern Ewa Björling. (Foto: Ulrika Vendelbo)


Ewa Björling, född 1961, utsågs på onsdagen till ny handelsminister. Hon har varit riksdagsledamot sedan 2002 och har jobbat med bland annat utrikes- och biståndsfrågor. Dessutom är hon medicine doktor och före detta virusforskare vid Karolinska Institutet.

– Jag är väldigt glad och stolt över att ha blivit tillfrågat för det här uppdraget men det handlar också om att tänka efter innan man tackar ja därför att det är ytterligare ett steg i offentligheten och det finns en familj bakom också, sade Ewa Björling på presskonferensen i Rosenborg.

Björling sade att hon vill arbeta för att förhandlingar i Doharunda blir lyckad.

– Kan vi riva tullar mellan EU och Afrika, … men också mellan afrikanska länder, så bidrar vi mycket till milleniemålen och därmed utvecklingsländernas tillväxt, sade Ewa Björling.

Sverige ska vara drivande i den här frågan och våga vara mindre egoistiskt.

– För mig är det viktigt att kunna sammankoppla handelsfrågor och biståndspolitik för en bättre utveckling även i de länderna, sade Ewa Björling.

På frågan från en reporter om Sveriges försäljningar av stridsflygplan JAS sade Björling att det är viktig och nödvändigt för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik att ha en vapenexport men den måste ske i kontrollerade former.

Fakta

1. Milleniemålen är namnet på den gemensamma strävan att halvera fattigdomen till år 2015 när länder i världen enades kring frågan år 2000.
2. Doharunda är världshandelsorganisationens (WTO) förhandlingar om den framtida världshandeln.