Djurlivet minskar och växthusgaser ökar på Sumatra
På 25 år har antalet tigrar minskat med 70 procent på Sumatra, samtidigt som stora mängder skog avverkats och utsläppen av växthusgaser ökat kraftigt. (Foto:wwf.se)


Sumatra skövlar tropisk skog och torvmossar vilket fått skrämmande effekter på klimat och djurliv.

I Riau-provinsen på Sumatra pågår en omvandling av tropisk skog och torvmossar till massaved och palmoljeplantager. Under de sista 25 åren har 4,2 miljoner hektar tropikskog och torvmossar avverkats. Utsläppen av växthusgaser i provinsen är nu 122 procent av Nederländernas sammanlagda årliga utsläpp.

– Nu måste den indonesiska regeringen verkligen sätta kraft bakom orden och omsätta de löften som gavs vid FN:s klimatkonferens på Bali förra året till politisk handling, säger Ian Kosasih, chef för Världsnaturfonden WWF skogsprogram för Indonesien.

Under samma tidsperiod har antalet elefanter och tigrar minskat med 84 respektive 70 procent.

– I dag finns uppskattningsvis endast 210 elefanter och 190 tigrar kvar på Sumatra. Det är skrämmande siffror som vittnar om den ohållbara utvecklingen på Sumatra, säger Ola Jennersten, chef för WWF:s internationella naturvårdsprogram. Det krävs nu omedelbara och kraftfulla åtgärder om vi ska lyckas rädda dessa karismatiska arter och deras livsmiljöer.

Den enda platsen på jorden där elefant, tiger, orangutang och noshörning lever är på Sumatra. WWF försöker att skydda skogarna de lever i. Organisationen försöker även påverka den indonesiska regeringen och industrierna för massaved och palmolja när det gäller skogs- och klimatfrågor.

Källa: Världsnaturfondens hemsida, wwf.se

Se vidare WWF-rapporten ”Deforestation, forest degradation, biodiversity loss, and CO2 emissions in Riau, Sumatra, Indonesia”.