Djur tränas för medicinska undersökningar
Atlantiska flasknosdelfiner tränas att acceptera vatten genom en slang. (Stephanie Lam/The Epoch Times)


Djur kan vara svåra att behandla och de vill inte alltid förstå när en veterinär försöker hjälpa dem. På grund av detta är många enkla medicinska procedurer inte möjliga utan bedövning, vilket kan ha en motsatt effekt på djurens hälsa.

Efter åratals av arbete har forskarna lyckats träna olika djur att samarbeta i medicinska undersökningar och behandlingar. På Twycross Zoo i England öppnar nu schimpanser frivilligt munnen när forskarna vill ta DNA-prover.

Dessa DNA-prover samlas in av Dr Richard Badge på University of Leicester. Han studerar djurens rörliga DNA, som också kallas ”hoppande gener” på grund av deras förmåga att förflytta sig inom en kromosom.

Innan schimpanserna tränades kunde man bara ta prover när djuren var bedövade.

Förutom att acceptera provtagning i munnen har schimpanserna lärt sig att beredvilligt visa upp större delen av sina kroppar för inspektion och låta sina vårdare ta temperaturen med en örontermometer, säger Bridget Fry, hälso- och forskningschef på Twycross Zoo.

Schimpanser är inte de enda djuren som tränas till att samarbeta i medicinska procedurer. I över tio år har Florida’s Dolphin Research Center (DRC) tränat sina atlantiska flasknosdelfiner att göra livet lättare för veterinärerna.

Cheryl Sullivan, DRC:s biträdande chef för djurvård, säger att denna träning är ”del av [DRC:s] policy att ge [delfinerna] bästa tänkbara vård.”

Delfinerna vid DRC tränas till att sträcka ut och vända sig och blotta olika delar av kroppen ovanför vattnet för undersökning; ligga med sidan ovanför ytan för ultraljudsundersökning; frivilligt låta provtagning ske av blod, mage, avföring, urin och sperma; göra kraftfulla utandningar för provtagning av luften från deras lungor; hålla blåshålen öppna för undersökning; och att ta vitaminer utan att tränarna måste gömma pillren i fiskarna de äter.

Det mest otroliga är kanske att de här delfinerna nu villigt accepterar att slangar förs in i munnen så att man kan ge dem näringstillskott eller vatten.

Eftersom havsvatten är alltför salthaltigt dricker egentligen inte delfiner. Istället får de sitt vatten från både fiskarna de äteoch genom deras förmåga att oxidera fett till vatten. Ett problem med den här processen eller ett problem med deras njurar kan bli fatalt, och att ge färskvatten genom en slang har befunnits vara ett effektivt sätt att förse deras kroppar med vatten.

Tack vare den här träningen är djuren på DRC mycket mer bekväma än tidigare, säger Sullivan. Om delfinerna inte tränades att samarbeta vid de medicinska ingreppen skulle ett helt team från DRC behöva hoppa i vattnet och tvinga delfinerna att genomgå rutinmässiga läkarundersökningar. Nu räcker det med att en person gör det från bassängkanten.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22722/