Divine Performing Arts uppträder i Korea trots störningar från det kinesiska kommunistpartiet
Seouls distriktsdomstol fastslog att COEX Theater skall tillåta Divine Performing Arts att uppträda enligt planerna. (Epoch Times)


SEOUL — Den 20 april fastslog Seouls centrala distriktsdomstol att COEX Theater i Korea hade brutit mot lagen genom att säga upp kontraktet med NTDTV Korea om att vara värd för evenemanget Divine Performing Arts.

COEX beordrades att betala målsägarens samtliga rättegångskostnader.

Gruppen Divine Performing Arts var inbokade att uppträda med NTDTV Korea som värd på COEX Theater den 24-26 april – det kan nu äga rum som planerat och de flesta biljetterna har redan sålts ut.

Efter att ha granskat föreställningens program drog domaren slutsatsen att föreställningens innehåll inte bryter mot koreanska lagar, inte heller hotar den samhällsordningen i Korea eller äventyrar Koreas handelsförbindelser med Kina. Domaren sade att det var svårt att styrka anklagelserna om att föreställningen skulle ha några politiska intentioner, och argumenten som förts fram av COEX Theater förklarades därmed ogiltiga.

COEX Theater tecknade den 7 februari ett kontrakt med NTDTV Korea om uthyrning av teatern för den amerikanska gruppen Divine Performing Arts. Den 14 mars upphävde COEX Theater plötsligt kontraktet. NTDTV Korea tror att teatern annullerade kontraktet på grund av påtryckningar från den kinesiska ambassaden och beslutade sig för att stämma COEX Theater.

Seouls centrala distriktsdomstol utfärdade på morgonen den 20 april ett domstolsutslag, varvid svaranden COEX Theater beordrades att inte förhindra Divine Performing Arts planerade uppträdanden den 24–26 april, vilka sponsras av målsägaren NTDTV Korea.

Domstolens utslag tillåter Divine Performing Arts att hålla schemat

Med hänsyn till artistgruppens tidspressade schema för uppträdanden och för att försäkra att framträdandena kommer att hållas såsom planerat, informerade rätten båda sidor under de inledande förhandlingarna om att ”efter att fattat ett beslut så snabbt det gick, kommer den slutgiltiga domen utfärdas innan de slutgiltiga förhandlingarna hållits.” Det vill säga att ett beslut tas innan de slutgiltiga förhandlingarna inletts.

Även om de koreanska domarna tog svarandens argument i fullt beaktande, fann domstolen argumenten ogiltiga.

Målsägaren NTDTV Korea sade att domen var mycket tillfredsställande och att de skulle förse domstolen med ytterligare dokument.

Divine Performing Arts uppträdanden kan inte hindras

Divine Performing Arts världsturné har under sitt koreanska besök stoppats två gånger på grund av störningar från det kinesiska kommunistpartiet. Koreanernas förväntningar har dock oavbrutet ökat efter att ha fått kännedom om de uppträdanden i världsklass som gruppen har gett runt om i världen och att dess program visar upp genuin kinesisk kultur. På endast två dagar slutsåldes samtliga 4000 biljetter till de två uppträdandena den 24 och den 25 april.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-4-23/54461.html