Diabetesfall ökade med 40 procent på sex år


Kinas center för sjukdomskontroll och förebyggande hälsovård meddelade inför världsdiabetesdagen den 14 november att antalet diabetespatienter i Kinas större städer har ökat med 40 procent de senaste sex åren.

För närvarande finns det ungefär 23,5 miljoner diabetiker i Kina och ytterligare drygt 17 miljoner uppvisar ett förstadium till sjukdomen.

Enligt en annan studie, utförd av diabetesavdelningen av Kinas medicinska organisation 2007, har andelen diabetiker bland de undersökta som var 20 år eller äldre och boende i stadsmiljö eller välmående landsbygdsmiljö nått elva procent. Detta tyder på att det kan finnas så många som 40 miljoner diabetiker i de ovan nämnda områdena, förutom det stora antal personer som uppvisar symptom på försämrad glukosreglering.

Antalet barn med diabetes har också ökat på senare år. Experter har sett tecken på att diabetes typ 2 blir allt vanligare bland barn och ungdomar i Kina och att det till och med överstiger antalet patienter med diabetes typ 1.

Det antas att ohälsosamma matvanor och brist på motion är huvudorsakerna till det ökande antalet diabetiker globalt.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/china/china-diabetes-increases-forty-percent-7180.html