Diabetes utifrån Yin och Yang
Bild från det gamla Kina, ursprunget till all kinesisk medicin. (Foto: China Photos/Getty Images)


Två viktiga principer inom den kinesiska medicinen är yin och yang, samt trippelvärmaren (San Jiao). I den traditionella kinesiska medicinen anser man att diabetes beror på en obalans mellan yin och yang.

Yin och yang-principen fastslår att allt som existerar har sina motsatser, alltså ömsesidiga element av yin och yang. Det finns oräkneliga naturliga exempel på dessa ömsesidiga beroendeförhållanden och motsatsprinciper; såsom årstidsväxlingar, natt och dag, makro- och mikrokosmos, positiva och negativa principer av protoner och elektroner. Denna princip används i den kinesiska medicinens förståelse av den mänskliga kroppen, såväl som inom dess syn på sjukdomsorsaker och behandlingsmetoder.

Till exempel betraktas den övre delen av kroppen som yang och den nedre som yin. Olika organ har också samband med olika principer. Dålig hälsa anser man orsakas av en obalans i dessa principer, där en del dominerar en annan. Ett hälsosamt tillstånd uppnås när dessa element befinner sig i harmoni.

Principen om ”San Jiao” används för att diagnostisera sjukdomar. En sjukdom klassificeras enligt dess position gällande övre, mellersta och nedre värmaren. Detta refererar till övre, mellersta och nedre delen av kroppen. Varje ”värmare” korresponderar också till flera andra organ. Detta system används huvudsakligen inom den kinesiska örtmedicinen.

Hur ser den kinesiska medicinen (TCM) på diabetes?

I den kinesiska medicinen ligger diabetes närmast till ”Xiao Ke-syndromet” som kan delas in i det övre, mellersta eller lägre Xiao Ke. Orsaken till tillståndet anses vara en brist på yin, i kombination med en het patogen som påverkar lungorna, magen och njurarna. Bristen på yin är den underliggande orsaken till sjukdomen; torrhet och hetta är symtomen och fukten visar sig genom det förhöjda blodsockret.

De vanligaste symptomen på diabetes är överdriven törst, hunger och stora urinmängder, vilket hör samman med en obalans i övre, mellersta och nedre värmaren.

Inom kinesisk medicin anses att människor som intar mycket alkohol, äter mycket socker eller fet mat och har en oregelbunden, ohälsosam livsstil har en tendens att utveckla Xiao Ke-syndromet. Känslomässig obalans kan också bidra till Xiao Ke. En brist på yin kan karakteriseras av trötthet, svaghet och blek hy. Energikanalerna är blockerade vilket medför en stockning av blodflödet. Slutligen genereras en ohälsosam värme. Värmen ”äter upp” de viktiga organens vätska och orsakar dålig funktion hos organen och en disharmoni mellan lunga, mage och njurar.

Hur behandlas diabetes inom TCM?

Inom kinesisk medicin används en individuell behandling för att åtgärda patientens symptom, olika mönster av disharmoni och områden där det råder brist.

I en kinesisk medicinsk undersökning ingår fyra delar: att se, lyssna eller lukta, känna och att ställa frågor. Man undersöker formen, färgen och beläggningen på tungan, ansiktsuttrycket och hudens färg, kroppens och utandningens lukt. Man studerar också pulsens styrka, kvalitet och hjärtrytm.

Kinesiska örter kan hjälpa till att återställa bristen på yin vilken bidrar till utvecklingen av diabetes. Beroende på det särskilda fallet, kan örter stimulera yin-energin i lungor, mage eller njurar. Akupunktur kan också behöva användas.

Kinesiska mediciner poängterar lämplig kosthållning och näring. Matens energiinnehåll snarare än dess näringsinnehåll bestämmer den terapeutiska effekten. Till exempel anses spenat ha en kylande effekt. Den stärker organen, minskar törst och är bra för urinproduktionen. Bambuskott och bok choy har likaså en kylande effekt. Selleri är bra för njurar och avlägsnar värme. Vintermelon reglerar blodsockret ganska effektivt.

Kinesiska örtmediciner är kärnan i behandlingen av diabetes. De är mest effektiva på Typ2-diabetes (åldersdiabetes). De mest effektiva icke-giftiga örterna är europeiska blåbär, bittermelon, lök, vitlök, bockhornsklöver (bra när man fastar och för att minska blodsockernivåerna efter måltider), ginko biloba, (förbättrar blodcirkulationen i kroppen) och ginseng.

Med en korrekt ordination sänker örtmedicinerna blodsockret, behandlar de vanligaste symtomen och komplikationerna av sjukdomen.

Patienten brukar oftast reagera på behandlingen inom tre till fyra veckor, men ibland krävs det upp till sex-åtta veckors behandling.

För Typ I-diabetes används kinesiska örter tillsammans med insulin. Kinesiska örter kan hjälpa till att minska på insulindoserna. Dock är det viktigt att komma ihåg att örter inte helt kan ersätta insulinbehandlingen.

Fakta om yin och yang

Yin och yang är centrala begrepp inom kinesisk filosofi och taoism. Yin och yang symboliserar den sammanlänkade dubbelheten eller dualismen hos alla ting i naturen. De är krafter exakt balanserade och avhängiga av varandra.

Yin och yang befinner sig i ständig harmonisk rörelse. När yin är som svagast är yang starkast. När yang avtar växer yin till. Yin och yang kan ses i allt som finns omkring oss. Man kan också uttrycka det som att yin är jorden; det mörka och kalla, fuktiga, passiva och kvinnliga. Yang är himlen; det ljusa och varma, torra, aktiva och manliga.

Källor: acupuncture.com,tcm.healt-info.org, www.taohälsa.com” target=”_blank”>engelska originalversionen.