Diabetes ökar risken för funktionshinder
God och förebyggande hälso-och sjukvård kan förebygga typ-2 diabetes och även minska risken för komplikationer i samband med diabetes. De glada damerna på bilden utövar yoga. (Foto: Torsten Blackwood/AFP)


Personer som lider av diabetes löper 50 till 80 procent högre risk att drabbas av ett komplikationer som kan leda till fysiska funktionshinder. Den slutsatsen har australiska forskare kommit fram till efter att ha granskat data från tusentals personer med diabetes från hela världen, rapporterade nyligen BBC News.

Diabetes är blir allt vanligare. Enligt forskarna visar den tydliga kopplingen mellan diabetes och en ökad risk för fysiskt funktionshinder, att hälso- och sjukvården behöver arbeta mer för att ge rätt vård och arbeta förebyggande för att minska risken för komplikationer relaterat till diabetes.

”De komplikationer i samband med diabetes, såsom hjärtsjukdomar, stroke och njursjukdom, kan alla leda till handikapp,” säger studiens ledare Anna Peeters och Evelyn Wong, på Baker IDI Heart and Diabetes Institute i Melbourne.

Fysiskt funktionshinder inbegriper nedsatt rörlighet och oförmåga att utföra normala dagliga aktiviteter.

Orsaker till nedsatt fysisk förmåga är oklar men forskarna bakom studien tror att det kan bero på att höga blodsockernivåer kan med tiden leda till muskelskador.

Enligt forskarnas slutsatser finns det ingen skillnad när det gäller risker för komplikationer mellan typ-1 eller typ-2 diabetes men de flesta data från personer över 65 år var patienter med  typ-2 diabetes.

En sundare livsstil med motion och hälsosam mat kan minska risken för att man utvecklar typ 2 diabetes, så kallad åldersdiabetes.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidkriften the Lancet Diabetes & Endocrinology.

I takt med att välfärden ökar blir typ 2-diabetes allt vanligare världen.

Enligt uppgifter från landstingets informationssida 1177.se har 350 000 till 400 000 personer typ 2-diabetes i Sverige.

Världshälsoorganisationen WHO räknar med att antalet fall av diabetes i världen kommer att fördubblas från början av 2000-talet fram till år 2025.