Diabetes har nått "epidemiska proportioner" i Kina enligt studie


Diabetes har blivit en epidemi i Kina enligt en ny studie som visar att fler personer drabbas i Kina än något annat land.

Studien, som publicerades i New England Journal of Medicine, genomfördes av 20 kinesiska forskare. Den kom fram till att uppskattningsvis 92 miljoner människor i Kina har diabetes. I ett land med 1,3 miljarder invånare innebär det nästan 10 procent av den vuxna befolkningen.

Forskarna påpekar att ”det mest oroande är att man anser att de flesta diabetesfall inte upptäcks och diagsnosticeras.

Studien utfördes mellan 2007 och 2008 på en grupp på mer än 46 000 vuxna från både stad och landsbygd.

Experterna skyller epidemin på den snabba förändringen i livsstil i Kina. Allt fler från landet söker sig till staden för att få jobb och där rör man på sig betydligt mindre. Den ökande konsumtionen av snabbmat har också bidragit till att det är allt vanligare med övervikt, en ledande orsak till typ 2-diabetes.

| Titta på NTDTV |

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32162/