Deutche Welle kritiseras för att gå KKP:s ärenden


Zhang Danhong, vd för den internationella tyska tv-stationen Deutsche Welles (”Tysklands röst”) kinesiska avdelning, orsakade nyligen uppståndelse då hon öppet försvarade det kinesiska kommunistpartiet (KKP). Efter Zhangs tal har åtskilliga kinesiska forskare noga övervakat Deutsche Welle, inräknat dess kinasändningar och webbsida. 

När det tyska parlamentet sammanträdde igen efter semestern överlämnade åtta kinesiska forskare, som representerade olika organisationer för ett demokratiskt Kina, ett öppet brev till parlamentet i vilket de rekommenderade att statliga Deutsche Welles kinesiska avdelning ska omorganiseras helt och hållet.

Forskargruppen menar att Deutsche Welles kinesiska avdelning medvetet har avvikit sig från stationens politiska tanke och riktlinjer. Dess rapportering har missat stationens primära mål – att främja mänskliga rättigheter och demokrati, och att sprida en positiv bild av Tyskland i världen.

En av forskarna, frilansskribenten Zhong Weiguang, har studerat totalitära system i många år:

– Det öppna brevet angående krisen inom Deutsche Welles kinesiska avdelning har skickats till olika partier i det tyska parlamentet såväl som till medlemmar i parlamentets kommitté som övervakar medierna, sade Zhong.

Forskarna påpekade att Zhangs tal om Deutsche Welle och några av den kinesiska avdelningens rapporter gavs ur det kinesiska kommunistpartiets perspektiv. Brevet kritiserade främst Deutsche Welles kinesiska webbsida. Deutsche Welles kinesiska avdelning står mycket passiv inför att rapportera nyheter som den kinesiska kommunistregimen inte godkänner, till exempel evenemang som är relaterade till mänskliga rättigheter, demokrati och politiska dissidenter. Deutsche Welles kinesiska sektion undviker om möjligt sådana händelser.

De kinesiska forskarna uppmanar det tyska parlamentet att ifrågasätta Deutsche Welle i de här frågorna:

– De av Deutsche Welles anställda som fritt kan resa in i Kina eller till och med behandlas som VIP av den kinesiska kommunistregimen kan påverka Deutsche Welles trovärdighet. Detta fenomen kan även påverka säkerheten för de av Deutsche Welles anställda som vågar intervjua kinesiska politiska dissidenter. Deras familjemedlemmars säkerhet kan också påverkas. Till och med säkerheten för de politiska dissidenterna som har kontakt med Deutsche Welle i och utanför Kina kan äventyras, menade Democracy United Fronts ordförande Fei Liangyong.

Forskargruppen föreslår att Deutche Welle ska undvika att rekrytera före detta KKP-medlemmar som inte kan bevisa att de avsagt sig sina partiuppdrag.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/world/voice-of-germany-chinese-communist-ccp-4769.html