Det underliga fallet med Karen Butler


En kvinna från Oregon i USA som genomgick en operation i munnen blev inte bara av med sina tänder, utan också sitt amerikanska uttal.

Karen Butler, 56, låter som om hon kommer från någonstans i Skandinavien eller möjligtvis Sydafrika, blandat med lite irländska här och där. Innan operationen 2009 hade hon emellertid ett fullödigt amerikanskt uttal.

Butlers tänder ersattes av en tandprotes, men hennes accent kom aldrig tillbaka.

När människor nuförtiden träffar Butler för första gången frågar de vanligen samma fråga, berättade hon för TV-programmet Today show.

– ”Var kommer du ifrån. Var fick du den där accenten?” Jag säger till dem att jag fick den här, sade Butler och fortsatte:

– ”Härifrån? Oregon?” De tror att jag säger Irland, men jag säger Oregon.

Butler insåg att hon hade ett väldigt ovanligt tillstånd som kallas Foreign Accent Syndrome (FAS), som vanligtvis orsakas av stroke eller ett hjärntrauma.

– Det är så ovanligt, mindre än hundra fall har någonsin rapporterats. Så en normal neurolog, till och med en stroke-neurolog,träffar  troligen inte på ett sådant fall under hela sin livstid, berättade Ted Lowenkopf på Providence Stroke Center för NBC News.

Enligt University of Dallas är FAS en motorisk talstörning som orsakar förändringar beträffande timing, intonation och tungplacering så att den som lyssnar uppfattar det som en främmande accent.

Lowenkopf sade till The Oregonian att syndromet har kopplats till skador i olika områden av hjärnan: Den vänstra frontalloben, den högra sidan, och lillhjärnan som ligger under storhjärnans nacklober alldeles bakom hjärnstammen. Generellt handlar det om smärre skador, vilket är anledningen till att syndromet är så ovanligt, medan stroke vanligen orsakar mer skador som leder till större påverkan på talet.

– Det som händer vid FAS är så långt vi kan förstå att en mycket, mycket liten del av talområdet påverkas så att den normala intonationen förändras, sade Lowenkopf.

Översatt från engelska.