Det olympiska skenet döljer sviktande ekonomi
En man säljer vitlök och ingefära i Peking. Inte alla drar nytta av spelen - de flesta ekonomiska problem har blivit värre samtidigt som all uppmärksamhet riktas till spelen. (Foto: Valery Hache/AFP/Getty Images)


Samtidigt som världens uppmärksamhet riktas mot de olympiska händelserna i Peking har det styrande kinesiska kommunistpartiet (KKP) sänt ut en tyst varning om att turbulenta tider kan komma att drabba den kinesiska ekonomin.

Från den 13:e till den 15:e augusti har partiets största tryckta språkrör, tidningen Folkets Dagblad, publicerat en serie ledarartiklar med temat ”att säkerställa en sund och snabb ekonomisk utveckling i år”. Men i kontrast till de positiva rubrikerna har artiklarna avslöjat partiets oro för att Kinas ekonomi nu träder in i ”osäkra” tider.

Artiklarna menar att den kinesiska ekonomin står inför nya hot från ”utomstående faktorer”, såsom en avmattning i efterfrågan på kinesisk export, ökande priser på bränsle och råmaterial, samt en stegrande inflation”.

”För tillfället har den ekonomiska och sociala utvecklingsmiljön blivit extremt komplicerad”, skriver en av ledarartiklarna.

”Osäkra, instabila faktorer har växt i antal, så svårigheten att hantera saker på makronivå har ökat”.

En av artiklarna skriver att säkerställandet av en fortsatt tillväxt måste vara ”den primära uppgiften och målet”.

Artiklarna uttrycker ett ovanligt medgivande från de kommunistiska ledarna – vilka satsat mycket av partiets legitimitet på löften om fortsatt ekonomisk tillväxt – om att problem kan komma att framträda i Kinas ekonomi.

Fram tills nu har de ofantliga 45 miljarder dollar som spenderats på de olympiska förberedelserna, tillsammans med den vacklande kinesiska aktiemarknaden inte fått mycket uppmärksamhet i media, varken i Kina eller utomlands.

Men några kommentatorer menar att detta kommer att förändras och de förutspår ett ekonomiskt fall efter att OS är till ända.

William Mei, affärskommentator vid den kinesiskspråkiga New Tang Dynasty Television, har skrivit en serie artiklar om den kinesiska ekonomin. Så tidigt som 2002 förutspådde han att det skulle förekomma en ekonomisk nedgång i Kina efter de olympiska spelen.

Enligt Meis resonemang ligger Kinas mest problematiska faktorer inom områden som fastighetsmarknaden, aktiemarknaden och finansiella system. Han framlägger i detalj de stora skulder som kinesiska statsägda finansiella byråer dragit på sig och enligt honom är de fyra största bankerna i Kina i princip bankrutt.

En stor inkomstkälla för lokala regeringar har enligt Mei varit att sälja statsägd mark till investerare för bostadshus och industriutveckling. Han menar dock att detta skyndat på fastighetsmarknadsbubblan.

Mei tror att de kinesiska myndigheterna i slutändan kommer att stå inför så pass stor press från bland annat valutamanipulation och handelsverksamhet att de kommer tvingas göra förändringar, vilka i sin tur kommer att avslöja hålen i banksystemet.

Gordon Chang, författare till boken The Coming Collapse of China menar också att en ekonomisk nedgång efter Peking-OS är oundviklig och att många kineser redan ser den komma. Han tror att turbulenta ekonomiska tider även kommer att föra med sig sociala förändringar.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/china/behind-olympic-glare-party-signals-economy-out-of-control-3154.html