”Det måste vara något fel”
Rapsfält. (Foto:AFP/Damien Meyer)


Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att granska konkurrensen i hela livsmedelskedjan. Tidigare har bara delar av livsmedelskedjan studerats men nu ska alla leden granskas, från lantbrukaren, industrin, partihandeln, detaljisten till konsumenten.

Jordbruksdepartementet skriver i ett pressmeddelande att priserna på livsmedel har stått stilla eller ökat och det trots att lantbrukaren fått mindre betalt för sin produkt.

– Det måste vara något fel i systemet när livsmedelspriserna stiger i butiken, men priset som bonden får för sin produktion är densamma eller minskar, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

På den svenska
marknaden finns ett fåtal aktörer vilket är negativt ur konkurrenssynpunkt. Jordbruksdepartementet vill ha en effektiv konkurrens. Om konsumenterna har fler valmöjligheter och är rörliga, kommer priserna att pressas, utbudet av varor breddas och kvaliteten höjs, menar verket.

När bonden får bättre betalt för sina produkter ökar priset i konsumentledet, men den här följsamheten har uteblivit, helt eller delvis i nedgångsfasen, skriver Jordbruksdepartementet. De undrar hur det kommer sig. Det här förhållandet har även uppmärksammats på EU-nivå.

Konkurrensverkets uppdrag består därför av att efter sin analys ta fram regler för att förbättra konkurrensen inom livsmedelsområdet.