Det mänskliga medvetandet påverkar mer än vi tror (video)


Professor emeritus William A. Tiller på Stanford University har utforskat en nivå av fysisk verklighet som hittills inte varit möjlig att mäta med konventionella mätinstrument. Han menar att det finns magnetiska informationsvågor som påverkas av den mänskliga tanken.

Han menar att det finns två typer av substanser.

1. Den elektriska atom-/molekylnivån: substanser på den här nivån kan uppmätas med traditionella instrument. Vi kan mäta dem på grund av deras elektriska laddning.

2. Nivån med magnetiska informationsvågor. Tiller förklarar i en introduktion till sin forskning på hemsidan: ”Den här nya substansnivån är, på grund av att den tycks vara verksam i fysiskt vakuum (tomrummet mellan de fundamentala elektriska partiklarna som bygger upp våra vanliga elektriska atomer och molekyler), osynliga för oss och för våra traditionella mätinstrument.”

Påverkas av den mänskliga tanken

Den andra typen av substans har stor kraft och påverkas av den mänskliga tanken.

Tiller sätter energin i de magnetiska informationsvågorna i ett perspektiv i en intervju i dokumentären ”What the Bleep Do We Know?” (Se intervjuerna nedan) Han jämför den latenta energin i hela det kända universum med den latenta energin i vakuumet inuti en enda väteatom.

Den latenta energin i en atom är en biljon gånger större än den som uppskattas existera i rymden i vårt kända universum.

”Detta lilla vakuum överträffar all massa och alla planeter och alla stjärnorna”, säger han. Den här jämförelsen förutsätter att universum är relativt platt, vilket astronomerna säger att det är. Tiller säger att beräkningarna inte är 100 procent exakta, men de är tillräckligt exakta för att ge oss en idé om mängden energi i den här andra typen av substans i vakuumet som han pratar om.

Tiller säger att han kunnat detektera denna hittills osynliga substans, men bara när den interagerar med den elektriska substansen med molekyler och atomer som vi normalt mäter.

Det mänskliga medvetandet stimulerar denna interaktion.

Ny fysik blir tillgänglig

En avsikt som projiceras från en persons sinne tycks öka kontakten mellan atom-/molekylnivån och vakuumnivån.

”Medvetande lyfter det högre termodynamiska fria energitillståndet [på vakuumnivån] och då kan vi komma åt vakuumfysiken” säger Tiller. ”Tillgång till den nya fysiken ger medvetandet möjlighet att skapa effekter man inte kunde ana.”

Medvetandet kan på sätt och vis påverka eller interagera med en kraft större än någonting som konventionella instrument hittills har kunnat mäta upp.

Kan vi påverka verkligheten med tankekraft?

Globala medvetandet har fysiska effekter

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri