Det kinesiska tehuset, ett statsbesök och mänskliga rättigheter


Den högt uppsatta kinesiska kommunistpartimedlemmen Li Liangyuan träffade Hamburgs borgmästare Ole von Neust den 25 september och tillsammans invigde de Hamburg Chinese Tea House (Hamburgs kinesiska tehus). Än så länge står det oklart huruvida diskussionen även omfattade kritiska problem i Hamburgs vänort Shanghai.

Inte bara att skilja på kinesernas namn är svårt för ett tyskt öra; att förstå titlar och namn som betecknar delegatens officiella ställning är ännu svårare. Ett exempel: Hamburg mottar en gäst i hemmet, eller ännu bättre, för öppningsceremonin av ett kinesiskt tehus. Gästens namn är Li Liangyuan och det första namnet är ett efternamn,  Li, en person som Hamburgborna inte vet så mycket om.

Li är vd för ”det kinesiska folkets politiska konsultationskonferens shanghaikommitté” (PKKCV). De bland oss som fortfarande minns det forna DDR (Tysklands kommuniststyrda område), och minns dess nyhetsuppläsare och nyhetsrapportörer, somnar direkt efter det fjärde ordet som deklarerar beteckningen på en sådan tjänstemans plikter.

Och värre blir det. Enligt publikationer på PKKCV:s hemsida:

”PKKCV är en organisation för det kinesiska folkets patriotiska förenade fronts politiska ‘linje’. Det är ett viktigt rådgivande politiskt organ som står under omedelbar domsrätt under kommunistpartiets ledarskap och som utför sina plikter med andra grupper. Det är ett viktigt medel för att främja socialdemokrati i vår nations politiska liv.”

Varför blir människor nedslagna av dylikt? Självklart för att det hela är bluff, list och bedrägeri. KKP betecknar, benämner och utnämner alla delegater i alla andra grupper. Men vänta, det kommer mer!

”Dessutom förväntas PKKCV tillsätta utredningar och sammanfatta massornas åsikter och puls, för att inkludera dem i politiska diskussioner rörande avgörande ekonomiska, politiska, kulturella och samhälleliga frågor och problem.”

Och varifrån skulle dessa åsikter komma, och när? Som partimedlem måste man oavbrutet överväga hur man bäst påverkar andra, hur man manipulerar dem, hur man förtrycker dem för att bibehålla sin egen image. Dessutom vill man göra (politisk) karriär.

Li tillsattes på sin nuvarande position i september 2008. Innan dess var han andresekreterare för Shanghais partikommitté. Lis politiska bana började 1984. Shanghai är partiets bas och den före detta presidenten Jiang Zemins högkvarter. Jiang lär ha varit ansvarig för massmordet och massakern vid studentupproret på Himmelska fridens torg i Peking 1989, och har sedan dess utökat sin maktbas. Det var han som beordrade och genomdrev förföljelsen av Falun Gong och han är fortfarande delaktig i denna.

Luwandistriktet i Shanghais officiella hemsida visar ett meddelande från Shanghais partikommittés kontor 2002, med information om 610-byrån i olika regioner och städer. Meddelandet bekräftar att denna byrå existerar i Shanghai, under kommunistpartiets förmyndarskap, och att dess funktion är att systematiskt och organiserat förfölja Falun Gong. Människorättsorganisationer har liknat 610-byrån vid Gestapo.

Li med sin bakgrund som före detta andre generalsekreterare för Shanghais partikommitté känner med nödvändighet till 610-byrån. Med tanke på hans nuvarande position i Shanghai PKKCV är det hans ansvar att så långt det är möjligt svara på Hamburgs politikers frågor rörande grava kränkningar av mänskliga rättigheter.

Öppnandet av tehuset anses enligt tidningar och sponsorer vara ”China Times” höjdpunkt. En kort scenpresentation kommer att redogöra för den lyckade relationen mellan Hamburg och Shanghai. Kommer man att ta upp mänskliga rättigheter och andra problem i Hamburgs vänort?

 

 

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/world/party-visitor-involved-in-tiananmen-square-massacre-and-falun-gong-persecution-vists-germany-4932.html