Det kinesiska kommunistpartiets förtryck utomlands under 2009
Kinas två stadigaste fästen på kontinenten är Angola och Sudan. Landet har utfärdat oljestödda lån på mer än fem miljarder dollar till Angola. Oljeplattform till havs i Angola.(Foto: Martin Bureau/AFP/Getty Images)


Under 2009 har Kina stigit fram som en allt mer dominerande aktör på den internationella arenan. Kommuniststatens ofta hänsynslösa agerande i bland annat Afrika, där man utnyttjat den ouppmärksamhet som den övriga världen visat kontinenten till att skaffa sig inflytande över dess stora naturresurser, har fått allt starkare kritik. Många ser med oro på utvecklingen.

Kommunistpartiet har under alla år vid makten påtvingat andra länder sin vilja utan hänsyn till ländernas egen lagstiftning och mänskliga rättigheter. Ofta lyder länderna Kina då de befinner sig i beroendeställning. Med hot om avbrutna handelsförbindelser, utelämnat finansiellt stöd, att inte få visum vid resor till Kina, och andra saker, som landet i fråga är beroende av från Kina, kan styra andra länders agerande.

Oftast har konflikterna rört grupper utomlands som i Kina inte behandlas i enlighet med de av FN fastslagna mänskliga rättigheterna. Dessa kan vara religiösa grupper som kristna och tibetaner eller dissidenter som är kritiska mot regimen, journalister som skriver sanningen, advokater som försvarar Falun-Gong-utövare eller uigurer, med flera. Vid protester mot regimens metoder utomlands har kommunistpartiet försökt att med hot och tvång få andra länder att behandla grupperna på samma sätt som regimen skulle ha gjort i Kina, utan hänsyn till ländernas egna lagar.

Påtryckningar på traditionell kinesisk kulturshow

I nästan alla länder på alla kontinenter i världen där den kinesiska traditionella kulturen presenterats av Shen Yun Performing Arts har Kinas regim försökt stoppa det. Shen Yun-föreställningarna återupprättar den gamla kinesiska kultur som förstördes under den tioåriga kulturrevolutionen, från 1966 fram till 1976 då Mao dog. I stort sett all gammal och traditionell kinesisk kultur förstördes och Shen Yun Performing Arts har mödosamt börjat återskapa den.

Korea


Divine Performing Arts premiärföreställning i Seoul gjorde succé trots störningar från det kinesiska kommunistpartiet. (Foto: Li Ming/The Epoch Times)

Divine Performing Arts premiärföreställning i Seoul gjorde succé trots störningar från det kinesiska kommunistpartiet. (Foto: Li Ming/The Epoch Times)

2009 försökte kommunistpartiet stoppa showen i Sydkorea, liksom man hade gjort året före. Showens arrangör uppgav i januari att den kinesiska ambassaden hotade med att inte bevilja teaterns anställda visum till Kina om de inte bröt kontraktet med Shen Yun. Även teaterns stora ekonomiska investeringar i Kina skulle påverkas. Arrangörerna hörsammade dock inte hotelserna (vilket man gjorde 2008) och showen togs med jubel emot i Korea.

Indonesien

Den 25 mars 2009 blev över 100 teaterbesökare förargade när de fick veta att Shen Yuns föreställning var inställd på grund av påtryckningar från det kinesiska kommunistpartiet. Teaterbesökare gick och protesterade vid Kinas ambassad i Jakarta.

Argentina

Kinesiska regimen försökte stoppa Shen Yun-shower i Argentina och dödshotade en kines om han gick för att se showen. Kinas regim har försökt att sätta press på de lokala myndigheterna att neka visum till gruppen, sätta press på det lokala kinesiska samhället och även upprepade gånger ringt till ordföranden för teater Auditorio Belgrano, enligt showens lokala arrangörer.

Europa

Shen Yuns började turnera i Europa 2007 och redan från början har Kinas ambassader försökt övertala arrangörerna att bryta kontraktet.

Under 2008 skedde detta i Sverige, Rumänien, Tjeckien, Ryssland, ett störningsförsök gjordes i Finland. Dock har alla länder utom Ryssland arrangerat showen, samtidigt som kommunistregimens försök att stoppa den har exponerats i medierna.

Under år 2009 skedde detta också i Frankfurt där det kinesiska konsulatet försökte stoppa showen genom att be kanslersämbetet bojkotta showen. Konsulatet hade uppmanat alla sina kontakter att neka stöd till Shen Yuns föreställningen.

I Rumänien har det inte gått att få kontrakt med någon teater för Shen Yuns föreställningar på grund av påtryckningarna. Ryssland kan inte ha showen på grund av den nära relationen till Kina.

Andra grupper som förtrycks av regimen i Kina

Kina utövar påtryckningar mot radio och tv-sändningar via satellitföretag

Fruktar kommunistregimen att tv- och radiosändningar till Kina avslöjar någon form av obehaglig sanning?


Satellitföretaget Eutelsat, som har sitt huvudkontor i Frankrike, avslutade NTDTV:s sändningar till Kina juni 2008 med hänvisning till tekniska problem. Reportrar utan gränser (RSF) avslöjade dock att sändningsavbrottet var en överlagd handling till följd av påverkan från den kinesiska regimen inför OS i Peking 2008. Rättsliga åtgärder har vidtagits mot Eutelsat under 2009.

Satellitföretaget Eutelsat, som har sitt huvudkontor i Frankrike, avslutade NTDTV:s sändningar till Kina juni 2008 med hänvisning till tekniska problem. Reportrar utan gränser (RSF) avslöjade dock att sändningsavbrottet var en överlagd handling till följd av påverkan från den kinesiska regimen inför OS i Peking 2008. Rättsliga åtgärder har vidtagits mot Eutelsat under 2009.

Det franska satellitföretaget Eutelsat bröt kontraktet med den fria kinesiskspråkiga tv-stationen NTDTV en dryg månad före starten av OS 2008 i Kina. Eutelsat anklagas för att ha fallit för påtryckningar från det kinesiska kommunistpartiet. Utredning om ärendet pågår i fransk domstol.

Även i Taiwan har störning av en oberoende kinesisk tv-stations sändningar väckt uppmärksamhet bland lagstiftare och den nationella kommunikationskommissionen (NCC). Störningarna började under höstens firande av den kinesiska kommunistregimens 60 år vid makten. Störningarna blockerar populära program som ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” och nyhetsprogram som fokuserar på frågor som den kinesiska regimen inte vill ska komma fram. Frågan utreds inom NCC.

Radiostationen Sound of Hopes kontrakt i Taiwan för kortvågssändning till Kina var i farozonen då kommunistregimen utsatte stationen för påtryckningar. Sedan Taiwan fick en kinavänlig president förra året har regimen blivit djärvare och djärvare i sina försök att övertala Taiwans regering att bojkotta Falun Gong i Taiwan. Efter att SOH förklarat situationen för flera regeringstjänstemän skulle sändningar kvarstå med färre sändningstimmar.

Indonesiens Sound of Hope-sändningar via Radio Ebura har utsatts för liknande påtryckningar. Kortvågssändingarna i Indonesien nådde till Malaysia och Singapore samt farkoster till havs som trafikerade Singapore. Kinas ambassad började 2007 förtala Falun Gong inför Indonesiens utrikesministerium och begärde att radiostationen skulle stängas. Detta resulterade i att SOH inte fick licens att sända. SOH stämde stationen och har nu efter två ronder i domstolen överklagat till Högsta domstolen i Indonesien. Enbart i radiostationens sändningsområde i Singapore finns nästan tre miljoner kineser.

Falun Gong-utövarnas aktiviteter hindras

Den största grupp kommunistregimen förtrycker är Falun Gong-utövarna. Från den dag då förföljelsen började 20 juli 1999 har regimen försökt med alla medel att utplåna Falun Gong. Dödsfall efter dödsfall rapporteras som följd av förföljelsen, inga medel har skytts för att få utövarna skall ge upp sin övertygelse.


Gao Zhisheng, hans fru Geng He och deras två barn. Familjen lyckades ta sig till USA i mars 2009. (Epoch Times)

Gao Zhisheng, hans fru Geng He och deras två barn. Familjen lyckades ta sig till USA i mars 2009. (Epoch Times)

Även advokater som försvarat Falun Gong har trakasserats, av vilka några varit föremål för övervakning, fråntagande av advokaträttigheter och även frihetsberövande och tortyr. En av dessa advokater är Gao Zhisheng som torterats för att ha försvarat Falun Gong-utövare. Man vet i dag inte var han befinner sig. Hans hustru och barn lyckades fly till USA i mars 2009 efter att ha suttit i husarrest i Kina i flera år.

Tibet och Dalai Lama

Kinas kommunistregim ser Dala Lama som ett hot mot sitt styre i Tibet. Världen sympatiserar med Dalai Lama som fick fly från Tibet inför Kinas ockupation 1950. Vart helst Dalai Lama reser åtföljs han av protester från Kinas ambassad och konsulat då han på grund av att vara andlig ledare drar till sig skaror av buddhister dit han reser. Kina varnar vanligen länderna att Dalai Lamas besök kommer att skada deras relationer med Kina. Kina har bojkottat flera ekonomiska möten efter att flera länders statsöverhuvud har träffat Dalai Lama.

Andra metoder för att förtrycka Dalai Lama är bland annat att vägra honom visum. Dalai Lama nekades visum till Sydafrika för att delta vid en fredskonferens. Enligt sydafrikanska medier har den kinesiska regimen utövat påtryckningar på den sydafrikanska regeringen.

Två tibetanska ungdomar som lade Dalai Lamas bild ut på Internet straffades med tre års fängelse för att ha ”vidarebefordrat information till kontakter utanför Kina”.

Rättsliga åtgärder mot kinesiska tjänstemäns folkmord av Falun Gong-utövare


Advokat Carlos Iglesias (andra från höger) och demokratiaktivist Wei Jingsheng (mitten) står med de förföljda Falun Gong-utövarna Lu Shiping och Dai Ying (vänster), och Li Jianhui (höger), som vittnade om tortyr och folkmord i en domstol i Madrid den 2 maj 2009. (Foto: Victor Liu /The Epoch Times)

Advokat Carlos Iglesias (andra från höger) och demokratiaktivist Wei Jingsheng (mitten) står med de förföljda Falun Gong-utövarna Lu Shiping och Dai Ying (vänster), och Li Jianhui (höger), som vittnade om tortyr och folkmord i en domstol i Madrid den 2 maj 2009. (Foto: Victor Liu /The Epoch Times)

I ett historiskt beslut i november 2009 har fem högt uppsatta kinesiska tjänstemän stämts i Spanien för folkmord och tortyr av Falun Gong-utövare. Bland de anklagade finns den förre kommunistledaren Jiang Zemin och Luo Gan, chef för den ökända 610-byrån, en landsomfattande hemlig polisstyrka som lett en våldsam kampanj mot Falun Gong.

Åtalet innebär att dessa personer kan utlämnas om de reser till ett land som har ett utlämningsavtal med Spanien. Beslutet fattades under den rättsliga principen om universell jurisdiktion, som tillåter nationella domstolar att pröva fall av folkmord och brott mot mänskligheten, oavsett var de inträffar.

Spaniens beslut åtföljdes av Argentina i december 2009 där en argentinsk domare utfärdade arresteringsorder mot Jiang Zemin och Luo Gan. Komplikationer kan uppstå på vägen till verkställande av domen då det kinesiska utrikesministeriet har bett Argentinas regering att undersöka om processen utförts rätt. Inför ett argentinskt regeringsbesök till Kina i januari 2010 har utrikesministeriet kopplats in för översyn av domen.

Kinas mänskliga rättigheter förbättras inte


Kongressman Frank Wolf, republikan från Virginia, började med en allvarlig kritik av Kinas mänskliga rättigheter på Tom Lantos människorättskommission den 27 januari. (Foton: Gary Feuerberg / The Epoch Times)

Kongressman Frank Wolf, republikan från Virginia, började med en allvarlig kritik av Kinas mänskliga rättigheter på Tom Lantos människorättskommission den 27 januari. (Foton: Gary Feuerberg / The Epoch Times)

Många har trott att den ekonomiska boomen i Kina även skulle förbättra människornas grundvillkor för yttrande-, tros- och pressfrihet. Ack, vad man kan bedra sig. Inget har hänt på den fronten under årens lopp. Den ena efter den andra människorättsorganisationen har kritiserat regimen för dess brott mot mänskliga rättigheter och gett världen vetskap om vad som pågår bakom regimens kulisser.

FN-rådet kritiserade Kinas mänskliga rättigheter vid en utfrågning i Washington DC 2009 och flera kongressmedlemmar och kinaexperter hoppades på att Obamas administration skulle hålla Kina ansvarig för sina oacceptabla mänskliga rättigheter mer än Bushadministrationen har gjort hittills.

Handlingskraftig protest mot Kina

Protester mot regimen kan ske på olika sätt. Skokastning har blivit en protesform och president Bush kan ha varit den första som utsattes för den i Bagdad innan han avgick som president.

I februari 2009 kastade en man en sko på Kinas premiärminister Wen Jiabao när han höll tal i Cambridge i Storbritannien. De flesta åhörare där var kinesiska studenter. Mannen hade blåst i en visselpipa och utropat att man inte skall prostituera sig för diktatorn och lyssna på lögnerna från honom. Skon landade en meter från Wen Jiabao.