Det kinesiska folket bekostar världens dyraste parti
Hu Jintao, Kina (andra från höger) och Taiwans partiordförande för Kuomintang (KMT) Wu Poh-hsiung (andra från vänster) möts i Peking i maj 2008. Taiwan anses mer etiskt och fritt från korruption än KKP eftersom Kuomintang bara är beroende av privata intressen, medan KKP är beroende av skattebetalarnas resurser. (Foto: AFP/Sam Yeh)


Det kinesiska folket försörjer världens dyraste politiska parti – det kinesiska kommunistpartiet (KKP). En akademiker av kinesisk härkomst, som inte vill offentliggöra sin identitet, har skrivit en artikel under pseudonymen Mu Zhengxin. Hans artikel ”Det kinesiska folket bekostar världens dyraste politiska parti” publicerades i tidskriften Observe China nyligen och hade sponsrats av en icke-statlig organisation. I artikeln påpekar han att det styrande politiska partiet, KKP, avsätter medel från allmänheten för sitt eget nyttjande. 

Artikeln förklarar att KKP aldrig har erkänt sig ha några tillgångar, men att det ändå årligen spenderar 226 miljarder yuan (ca 270 miljarder svenska kronor) – pengar som det kinesiska folket står för.

Enligt den utlandsbaserade kinesiska webbsidan Wenxuecity.com arbetade Mu en gång som docent i filosofi på ett stort universitet i Peking. Han jobbade huvudsakligen med klassisk filosofi och modern kinesisk ideologihistoria, och har publicerat två akademiska arbeten. Därefter studerade han utomlands vid ett amerikanskt universitet.

Jing Chu, frilansjournalist i Kina, uttryckte uppskattning för Mus artikel:

– Det är väldigt orättvist för skattebetalarna eftersom statskassan och partiets kassa är svåra att skilja åt i Kina. I själva verket tillhör våra statliga finansiella tillgångar partikassan. Folk är utom sig av ilska men kan inte göra något åt det. När det gäller korrupta kommunisttjänstemän uttrycker människor sin ilska på vanligt sätt, såsom kommentarer som ”Det är gratis att äta, dricka, spela och besöka bordeller.”

I artikeln tar Mu också upp det underliga fenomenet att det styrande partiet har skapat och bekostar en grupp så kallade ”demokratiska partiorganisationer”. 

– Det är ingen tvekan om att partiet är en blodsugande vampyr, menar Chen Yangchao, kinesisk politisk kommentator i Danmark. Det är sammansatt av fem förenade enheter: partiet, staten, de stående kommittéerna, folkets politiska konsultativa konferenser och kommissionen för disciplinär inspektion. Bara staten gör ett verkligt arbete och hanterar en del offentliga angelägenheter. Oräkneliga andra underordnade organisationer, däribland fackföreningarna, kommunistiska ungdomsorganisationen, kvinnosamfundet etc infiltrerar partiets långa fingrar in i varje område i våra sociala liv, och skinnar skattebetalarna.

Enligt en av de senaste artiklarna på Mus blogg har Kina för närvarande 44 000 partikommittéer på stadsnivå, 2800 på länsnivå, 300 på kommunnivå, 31 på provinsnivå och en klumpig central partikropp. Förståeligt nog är det dyrt att upprätthålla detta styrande parti med tiotusentals partiorganisationer infiltrerade överallt i samhället.

– En generell regel är att ett politiskt partis finansiering ska vara baserat på donationer från icke-statliga organisationer och individer i samhället, säger Jing Chu. Det är orimligt och illegalt att ett styrande partis utgifter tas av statskassan. På grund av KKP:s auktoritära enpartistyre tillåts inte andra partier existera, så självklart har KKP ingen konkurrens. KKP hanterar därför statskassan som sin egen.

Eftersom gränsen mellan partiets och statens funktioner har suddats ut har statskassan blivit partiets egen. Alla landets resurser tillhör partiet. Folket har ingen rätt till dem, sade Chen Yangchao.

Enligt Mu är Nationalistpartiet (Kuomintang) i Taiwan mer etiskt och fritt från korruption än KKP. Detta eftersom Kuomintang i Taiwan bara är beroende av privata intressen, medan KKP helt är beroende av resurser från skattebetalarna. 

– Ingenting kan göras om KKP inte nickar med huvudet som ett tecken på sitt samtycke. Kommunisttjänstemännen tycker att de förtjänar rätten att slösa allmänhetens pengar eftersom de kämpade för att vinna makten och styr landet. Det är ingen skillnad mellan dem och en grupp banditer.

Chen hoppas att Kina kommer att genomföra demokratiska reformer och säger:

– Ett parti bör finansiera sin verksamhet genom partimedlemskap och genom att samla in pengar från sina anhängare. Man kan inte göra allmänhetens pengar till sina egna. Det är olagligt. Hur skulle dessa missförhållanden kunna korrigeras utan demokratiska reformer? KKP föraktar naturligtvis alla demokratiska reformer som skulle kunna skada deras maktposition.

Enligt en artikel som publicerats på en officiell kinesisk webbsida kommer 90 procent av den operativa budgeten för KKP från statliga anslag och bara 10 procent från medlemsavgifter i partiet.

Originalartikel på kinesiska: http://epochtimes.com/gb/9/2/1/n2413777.htm

Översatt från:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/11727/