Det drunknande Pakistan behöver pengar - nu
Bybor som blivit hemlösa på grund av översvämningarna i Pakistan köar för matransoner i ett hjälpläger i närheten av Muzaffargarh i Punjab. Landets viktigaste jordbruksområde har ödelagts av de värsta översvämningarna på 80 år. Enligt FN ligger en tredjedel av landet under vatten. (Foto: Daniel Berehulak/Getty Images)


Världen håller på att få upp ögonen för katastrofen i Pakistan, som hjälporganisationerna larmat om i flera veckor. Översvämningsproblemen är enorma och det är bråttom att skaffa fram hjälp. Det är svårt och tämligen meningslöst att vi som befinner oss i Pakistan ägnar tid åt att fundera på varför hjälpen, särskilt den ekonomiska, gått så långsamt. Det finns för mycket att göra på plats och det finns inte tid för grubblerier.

En orsak till bristen på ekonomiskt bistånd anges vara att det ”bara” rapporterats om cirka 1400 döda. Vi som finns här vet att antalet kan öka dramatiskt, då både sjukdomar och livsmedelsbrist hänger som hotfulla moln över landet. Tar vi till rätta åtgärder nu finns det en chans att förändra den mörka bilden.

Jag kan bara erbjuda mitt ögonvittnesperspektiv. Den svaga och sena reaktionen börjar nu skörda offer hos det pakistanska folket. Särskilt bland de mest utsatta. Bland hjälparbetare talar man om ”en andra våg” av dödsfall.

Hundratusentals liv är i omedelbar fara. Det berättas redan om barn som dör. Om vi inte agerar snabbt kommer väldigt många fler att dö.

Även om vattenmassorna drar sig tillbaka så har miljontals familjer ännu inte kunnat nås med nödvändig hjälp som mat, vatten och läkarhjälp. I isolerade samhällen har de svagaste individerna – barn, äldre och gravida kvinnor – drabbats av uttorkning och andra komplikationer till följd av lätt förebyggbara diarrésjukdomar, som orsakats av bristen på rent vatten.

Smutsigt och förorenat vatten dödar. Föreställ dig att du vaknar på morgonen och det inte finns något rent vatten som du och din familj kan dricka. Visst, det finns vatten överallt omkring dig, men till följd av föroreningarna vore det som att ge ditt barn gift om du låter det dricka av det. Detta är för närvarande det dagliga dilemmat för väldigt många mödrar i Pakistan.

Om responsen inte förbättras snabbt kommer den redan fruktansvärda situationen att bli ännu värre. WHO (Världshälsoorganisationen) beräknar att det kommer att uppemot 1,5 miljoner fall av diarrésjukdomar – däribland 140 000 fall av kolera – 150 fall av mässlingen, 350 000 fall av akuta andningssjukdomar och upp till 100 000 fall av malaria under de kommande tre månaderna.

Sjukdomarna är lätta a
tt behandla men de kommer inte att bli åtgärdade och kan därmed orsaka denna ”andra våg av dödsfall”, om inte det internationella samfundet ger större bidrag, inom det snaraste.

De 460 miljoner dollar som FN eftersträvar räcker bara till de inledande hjälpinsatserna och byggde på lägre uppskattningar av antalet människor med hjälpbehov, och bara lite mer än hälften av de pengarna har samlats in.

I ett medellångt perspektiv, när de första hjälppengarna för länge sedan har gått åt, kommer sannolikt en kris inom livsmedelsförsörjningen att utvecklas på grund av bristen på markrestaurering, utsäde och verktyg som behövs för att människorna ska kunna återgå till någon form av självförsörjning

I delstaten Punjab, som är (eller var!) Pakistans kornbod har förstklassig odlingsbar mark ödelagts. Kan omfattande insatser göras för att återsälla dessa landområden, från vilka vattenmassorna snabbt drar sig tillbaka, kan åtminstone lite säd sås på åkrarna i oktober, och därmed mildra krisen. Det är nödvändigt att det sker så fort som möjligt, och till det krävs mer pengar.

Regeringar i hela världen
kan och måste göra mer! I denna era när miljardtals dollar går till stimulanspaket och till att rädda banker så måste det pakistanska folket, som är drabbat av en tragedi vars omfattning ”världen aldrig förut skådat”, som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sade när han besökte landet, förtjäna en bättre uppgörelse.

Dorothy Blane är Pakistanschef för den internationella hjälporganisationen Concern Worldwide. Den har verkat i landet sedan 2001, för att hjälpa afghanska flyktingar som flytt USA:s och de allierade truppernas krig mot talibanregimen.

Översatt från engelska. http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41585/