Det byggs 55 000 färre flerbostadshus i dag än för 50 år sedan
Bristen på bostäder har varit stor under flera år. Nyproduktion har ofta väldigt höga hyror, vilket också blir ett hinder. (Foto: Mikael Iso-Oja /Epoch Times)


Det råder en akut bostadsbrist i Sverige. Trots det byggs det mindre än för 50 år sedan. 77 500 flerbostads byggdes år 1968; 1999 byggdes det 6 651 och förra året drygt 20 000, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Bostadsbristen har gjort att det är nästan omöjligt att få ett förstahandskontrakt, vilket har medfört att regelverk luckrats upp och andrahandsuthyrningar har ökat. Störst brist på bostäder är det i storstadsregionerna, där jobben finns.

Byggandet ökar mer utanför storstäderna