Desperata protester mot illegala rivningar i Kina
Xue Xiangbiao klättrar upp på sitt tak med en full bensindunk och hotar att bränna sig själv levande om arbetarna inte upphör med den illegala rivningen av hans hus. (Foto: Epoch Times)


Den 5 februari försökte Pingan Demolition and Evoction Company i staden Yangzhou i Jiangsuprovinsen illegalt riva Xue Xiangbiaos hus. För att skydda sitt hus från att rivas klättrad Xue Xiangbiao upp på taket med en bensindunk och hotade att sätta eld på sig själv. Rivningsföretaget upphörde då med arbetet. En annan illegal rivning i december förra året slutade med att Xue Xianggu från Yangzhou dödades.

Xue Xiangbiaos hus ligger på Pishi Street i Yangzhou. Hans familj har bott där i mer än 50 år. Deras hus har gått i arv i flera generationer.

Enligt Xue kom Pingan Demolition and Eviction Company med 30 arbetare till hans hem den 5 februari och började riva ner huset utan tillstånd för vare sig vräkning eller rivning. Eftersom huset stod utanför området som skulle rivas protesterade hans familj kraftigt mot den illegala handling som företaget försökte begå. Xue Xiangbaos far, Xue Ruirong, beskriver hur man band honom under den illegala rivningen av deras hem.

Xue tvingades klättra upp på hustaket med en behållare med bensin och hota med att sätta eld på sig själv i protest för att rivningen skulle upphöra.

Företaget hade redan rivit ungefär tio kvadratmeter av Xues hus i oktober förra året, och slutade då enbart på grund av de upprepade protesterna från Xue och hans familj.

Mina föräldrar misshandlades och bands till händer och fötter med rep när företaget försökte riva mitt hus. Min fru hölls fast på sängen och kunde inte röra sig. Vid det tillfället lyckades företaget riva en del av mitt hus illegalt, sade Xue.

Företaget Pingan köper fastigheter för låga priser och säljer tomterna dyrt till företag som planerar att bygga höghus.

I det här fallet kom emellertid företaget med ett så lågt köpeanbud att de flesta boende vägrade flytta. Trots detta började man riva de hus som tillhörde personer som vägrat sälja, och tvingade dem därmed att flytta.

Xues familj klagade hos provinsregeringen i Nanjing och fick svaret att de skulle vända sig till de kommunala myndigheterna i Yangzhou. Dessa i sin tur sade att de skulle söka hjälp hos distriktskommittén. Xue sade att man hittills inte tagit itu med hans fall.

I december förra året rev ett dotterbolag till Yangzhou Construction Bureau illegalt ner Xue Xianggus hus. Xue Xianggu dödades av nedrasande tegelstenar och takpannor. Den allmänna säkerhetstjänsten försökte inte ens rädda honom utan släpade bara bort hans kropp från platsen. Xue Xianggu var Xue Xiangbiaos äldre kusin.

Det hävdas att de kommunala myndigheterna i Yangzhous illegala vräkningar och rivningar redan lett till många familjetragedier. Utanför Westgate Street i Yangzhou hoppade människor ut från en byggnad för att begå självmord. På en plats i byn Sangyuan misshandlades flera till döds, och en företagare på Dongguan Street kastades ner från ett hustak.

Illegala husrivningar och fördrivningar i Kina

I flera regioner i Kina har den här typen av illegala husrivningar och även fördrivningar från mark blivit ett utbrett problem på senare år. I det ekonomiska uppsvingets kölvatten har både företag och myndigheter i många fall agerat mycket hänsynslöst mot personer som vägrat sälja mark eller hus för att dessa ska rivas och ge plats åt moderna bostäder eller andra byggnader.

Översättare Aron Lamm