Design för förändring: en arkitektonisk vision från Balkan
Hållbar design: Under arkitekturkonferensen på universitetet i Sarajevo 13-20 maj kommer man att diskutera sätt att utforma byggnader som är mer i samklang med naturen. (Foto: Slein80/Wikimedia Commons)


Arkitektonisk utformning som motsätter sig de negativa krafterna från klimatförändringarna som orsakats av människan är temat vid årets arkitekturkonferens vid universitetet i Sarajevo i Bosnien Hercegovina.

Under tidigare års seminarier har arkitekturstudenter och andra designstudenter koncentrerat sig på lokala och regionala frågor om återuppbyggnad. Det här året ser man det emellertid ur ett bredare perspektiv och tar upp frågor som oro över klimatförändringarnas effekter och hotet på vår livsstil från av människan orsakade katastrofer och naturliga katastrofer.

Den officiella öppningen 13 maj följs av två dagar med föreläsningar från 12 internationella föreläsare och utställning av studenters arbeten. Bland publiken finns ambassadörer från nio länder, nationella och lokala tjänstemän, liksom akademiker och studenter från hela världen.

Värd för evenemanget är arkitekturstudenterna på universitetet i Sarajevo. Ajdin Polic, huvudorganisatör för evenemanget, säger att valet av talare speglar den stora mängden begränsningar i dagens arkitektoniska utformning där kostnaden ofta är en stor begränsande faktor.

– Ämnena sträcker sig från återuppbyggnaden av Beiruts centrum, vilket har blivit en modell för återskapande av stadsmiljö i modern tid, till den byggda miljön i ett tyskt projekt som undersöker hur dikotomier i olika aspekter av byggnader och landskap gränsar mot andra erfarenheter av design. Dessutom [kommer] en serbisk talare att beskriva en ny process av lärande från ett engagemang i utformningen av en stad byggd på saltsjöar i Indien, säger han.

Talare i en av de första föreläsningarna på konferensen är Bill Holdsworth, som har arbetat inom området miljöteknik i över 50 år, först med bas i Storbritannien och sedan i Holland där han nu bor.

Han har specialiserat sig på lågenergiteknik, arkitektur med klimatlösningar och hållbar design, och har varit rådgivare i många internationella projekt, däribland grön energi, turism, bostäder, kommersiella byggnader, teatrar och till och med hela städer.

– [1966] skrev jag en artikel i The Guardian om behovet av en ny designdisciplin känd som miljöteknik – människor som förde samman naturliga krafter till nytta för befintlig bebyggelse. Den här artikeln var en av startpunkterna för mitt arbete med att föra in miljödesign och ekologisk design i mitt yrke, säger Holdsworth.

– Den här artikeln var ett tidigt rop efter en revolution inom solenergin och om behovet för städerna att ha flexibla ledningsnät som skulle kunna återanvända avgaser från bilar och skapa sätt att minska användningen av fossila bränslen.

Holdsworths föreläsning har titeln ”Design i balans med naturen” och kommer att ta upp ”behovet att utveckla en ingenjörskonst med klimatet i fokus som motsätter sig det sätt på vilket vi planerar och bygger våra städer”, säger han.
– Den ställda frågan är att en stor majoritet av den arkitektoniska designen och stadsplaneringen inte är hälsosam och inte heller är i balans med naturen.

För fyra år sedan arbetade Holdsworth tillsammans med en vietnamesisk arkitekturstudent för att lägga grunden för ett centrum för ”Sustainable Excellence” i Hanoi i Vietnam. Under årets arkitekturdagar kommer han att föreslå att staden Sarajevo blir en katalysator för ett centrum för ”Ecological and Sustainable Excellence”.

Han har myntat termen ”Fountainhead City” efter filmen ”The Fountainhead” från 1943 som baserades på en bok av den rysk-amerikanske författaren och filosofen Ayn Rand. Hans vision är att Sarajevo ska bli ett regionalt centrum för kreativ design, ”en stödjepunkt som radikalt förändrar den rådande inställningen hos arkitekter, stadsplanerare och energispecialister.”

– Ett viktigt tillägg är etableringen av nya ekoindustrier tillsammans med forskning och utveckling för att skapa arbeten, och för att investeringar ska fungera som kitt för att föra samman människor med olika bakgrund men med samma mål, säger Holdsworth.

– Detta skulle reflektera den kosmopolitiska smaken på Sarajevos gator – en stad som likt den mytiska fågel Fenix har rest sig från askan i det förgångna.

Bill Holdsworth är också författare och frilansjournalist och skriver om ingenjörskonst och miljöfrågor, konst och resor. Han har bidragit med artiklar till Epoch Times.

Översatt från engelska