Depression på väg att bli vanligaste globala sjukdomen år 2030
Deprimerade nomadiska hemmafrun Fatima Usman sitter vänd bort från sonen Hadija, år 2006 i samband med en flytt från ett läger. Experter diskuterade under FN:s Världshälsodag den 10 oktober det ökande antalet personer som lider av depression, vilket ofta även hänger samman med fattigdom och hemlöshet. (Foto: Pius Utomi Ekpei / AFP / Getty Images)


”Hur mår du?”
”Bra”
Under ytan av dessa enkla ord kan en depression dölja sig: ”Jag känner mig nedstämd, ensam, helt hopplös.” Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 350 miljoner människor i världen lider av depression och att antalet växer.

WHO uppskattar att depression kommer att vara rankad som den främsta globala sjukdomsorsaken vid 2030 och passerar därmed antalet hjärtsjukdomar och cancer. Det förväntas vara andra största år 2020. Den globala sjukdomsbördan mäts i antalet förlorade levnadsår på grund av sjukdom. ”Förlorade levnadsår” inkluderar både år levda i ett tillstånd av dålig hälsa och år förlorade på grund av för tidig död.

”Detta är något av ett problem som de flesta nationerna inte är beredda på att hantera om de inte förbereder sig på att göra något åt ​​det”, sader Elizabeth Carll, ordförande för NGO-kommittén för psykisk hälsa i FN under en paneldiskussion vid FN i New York den 10 oktober. Paneldiskussionen hölls till minnet av Världsdagen för psykisk hälsa.

Som Carll sade är många nationer oförberedda att hantera det växande problemet. Färre än 50 procent av personer som drabbats av depression i världen (i vissa länder, färre än 10 procent) får behandling, enligt WHO. Sådana människor är ofta stigmatiserade och diskriminerade.

Huvudorsakerna till depression är fattigdom, hemlöshet, kriminalitet, våld (speciellt familjevåld), krig, miljöförstöring och katastrofer, ekonomisk utsatthet, arbetslöshet och brist på utbildning. WHO har sagt att den globala ekonomiska nedgången är en bidragande faktor till ökad depression.

Symtom på depression omfattar brist på energi, sorg, förlust av intressen eller glädje, känslor av skuld eller låg självkänsla, störd sömn samt dålig aptit- och koncentration.

Det mest tragiska är emellertid att depression kan leda till självmord. Nästan en miljon människor begår självmord varje år varav 86 procent finns i låg- till medelinkomstländer.

Självmord är en av de tre vanligaste dödsorsakerna för personer under 25 år. Depression är en av de viktigaste riskfaktorerna för självmord, särskilt vad gäller ungdomar och kvinnor i fertil ålder.

Världshälsoorganisationen godkände en resolution i maj där man vill ha en global respons på psykiska störningar på nationell nivå. Den omfattar ökad utbildning, skydd av mänskliga rättigheter för personer som lider av depression, och integration av riktlinjer för psykisk hälsa i den allmänna hälso-och sjukvården.

I panelen den 10 oktober betonade Jacob Kumaresan, verkställande direktör för WHO:s kontor på FN, vikten av den roll som det civila samhället kan spela i kampen mot spridningen av psykisk sjukdom.

”Vi har all kunskap, men den måste omsättas i något enkelt för människor att förstå: att de, tillsammans med andra, kan göra skillnad,” sade Kumaresan.

Experter i panelen sade också att erkännandet av det oskiljaktiga sambandet mellan mental och fysisk hälsa kunde vara nyckeln till att bekämpa sjukdomen.

Terrie Williams, en socionom och en förespråkare för personer som lider av depression, skriver i sin bok “Black Pain: It Just Looks Like We’re Not Hurting” att depression inte påverkar alla på samma sätt.

”Inte alla människor upplever samma symptom, men det finns vissa avslöjande tecken som är mycket vanliga. Om du inser att du, eller någon nära dig, har upplevt några av dessa symptom, ignorera dem inte. Berätta om dina känslor. Ingen bör eller måste känna på det sättet. ”

Översatt från engelska