Denna vecka i den kinesiska historien


8 januari
Den 8 januari 1976 dog Kinas dåvarande premiärminister Zhou Enlai. Hans död var ett viktigt steg för maktöverföringen mellan kommunistpartiledaren Mao Zedong och Deng Xiaoping. Zhou hade inga barn men adopterade den unge Li Peng.

Li Peng kom själv att bli premiärminister i Kina men fick ett skamfilat rykte för sin roll vid massakern på Himmelska fridens torg 1989. Han blev senare en av nyckelpersonerna i förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong.

9 januari
Wen Tianxing, forskare och premiärminister under Song-dynastin, avrättades den 9 januari 1283. Wen är en berömd symbol för lojalitet och patriotism i Kina. Han tillfångatogs av de invaderande arméerna från Kublai Khan, men vägrade ge upp. Innan han dog komponerade han det klassiska stycket Sången av rättfärdighet.

Statyer har satts upp i hela landet för att hedra hans minne.

11 januari
Den 11 januari 1868 föddes den kinesiske läraren Cai Yuanpei i Zhejiangprovinsen.

Cai skulle komma att få viktiga positioner inom undervisningsinstitutioner innan han reste till Tyskland för att studera filosofi 1907.

Vid hans återkomst till Kina 1916 blev hans kritik mot den traditionella kinesiska kulturen inflytelserik genom Fjärde maj-rörelsen, vilket blev starten på Kinas våldsamma övergång till kommunism.

12 januari
Den 12 januari 1875 övertog Guangxu-kejsaren tronen i Kina.

Han blev känd för sitt försök att införa de Hundra dagarnas reform – ett paket med omvälvande sociala och institutionella förändringar, vilka lades fram som svar på Kinas nederlag mot Japan i det första kinesisk-japanska kriget.

Guangxu-kejsaren störtades emellertid av sin faster och surrogatmoder, kejsarinnan Dowager Cixi. Guangxu dog i husarrest och hans reformer misslyckades.

13 januari
Den berömda militära och patriotiska Yuan Chonghuan arresterades den 13 januari 1630. Yuan fick rykte om sig att vara en kämpar-själ, vilket demonstrerades genom många svåra segrar mot manchurierna i norr. Till slut omringades Yuan av manchu-armén och avrättades av kejsaren. Han var illa ansedd i flera hundra år, innan hans namn fick upprättelse.