Denguefeber på Madeira
Efter en varm och fuktig sommar har myggpopulationen på ön Madeira ökat. Det är främst myggan Aede aegypti som sprider denguefeber. Myggan har setts på ön sedan 2004. (Foto: AFP/Patrice Coppee)


Efter flera fall av denguefeber på ön Madeira varnar svenska Smittskyddsinstitutet för den smittspridande myggan och uppmanar resenärer som drabbas av influensaliknande symtom vid hemkomsten att uppsöka sjukvård.

Under de senaste veckorna har det rapporterats 14 bekräftade fall och 34 sannolika fall på Madeira. Det är första gången som denguefeber konstaterats där.

De lokala hälsomyndigheterna har gått ut med information till allmänheten och vidtagit åtgärder inom sjukvården.

Dengufeber är den mest utbredda tropiska sjukdomen efter malaria och ökar allt mer i världen. Omfattande utbrott har rapporterats från Syd- och Mellanamerika de senaste åren. Denguefeber har även drabbat Thailandresenärer.

Vanliga symptom är feber, huvudvärk, muskel- och ledsmärtor och hudutslag.

Uppträder sjukdomssymtomen 14 dagar efter att man vistats på Madeira bör man uppsöka sjukvård. Det finns inget vaccin mot denguefeber.

Smittskyddinstitutet rekommenderar att man bär långärmade tröjor och långbyxor och smörjer sig med myggmedel. Nattetid är det lämpligt att ligga under ett myggnät.

Det är viktigt att skydda sig mot myggstick även dagtid då den smittspridande myggan är aktiv dygnet runt.

Denguefeber:

Dengue har i regel en inkubationstid på 4–7 dygn. Infektionen kan vara lindrig eller till och med helt symptomfri (40–80 procent). Typiska symptom är hastigt ökande feber, huvudvärk, värk bakom ögonen, muskel- och ledont samt hudutslag. Febern räcker i regel 5–7 dygn. Illamående, lindriga symtom i andningsvägarna och blödningar (till exempel små blodutgjutning i huden, blödningar i näsa eller tandkött) kan förekomma.

Allvarliga sjukdomsformer är sällsynta hos turister. Som turist ska man ändå söka sig till läkare genast om man drabbas av allvarliga symptom som blödningar och feber. I de områden där dengue förekommer rekommenderar man primärt parasetamol för smärt- och feberlindring.

Denguesmittor har inte konstaterats på Madeira tidigare. I övriga Europa har endemiska fall förekommit endast i Frankrike och Kroatien 2010. Årligen brukar 35–50 finländska turister smittas, i år har 61 fall rapporterats.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd