Denguefeber kan spridas via Spanien och Italien
Tigermygga, Aedes albopictus. (Foto: Marco Uliana / Shutterstock*)


Populära turistmål vid Spaniens medelhavskust är ett av de europeiska riskområdena för spridning av denguefeber på grund av klimatförändringar, rapporterade en brittisk studie den här månaden.

”Vi fann att de största spridningsriskerna finns runt de italienska kusterna och Poslätten i Italien, Spaniens medelhavskust och södra Spanien i allmänhet”, meddelas i rapporten från University of East Anglia den 22 augusti.

”Långvarig exponering visade en högre risk än en kortvarig. På vissa ställen förväntas risken att få sjukdomen öka från två per 100 000 till tio per 100 000 invånare”.

Denguefeber är en tropisk sjukdom som orsakas av ett virus som överförs av myggor. Symptomen är feber, huvudvärk, muskel- och ledvärk.

Forskarna menar att tättbefolkade områden påverkar ökningen av sjukdomsspridningen eftersom det är relaterat till det globala resandet.

Av lokala fall, till exempel de som rapporterats i Frankrike och Kroatien under 2010, visar att denguefeber kan överföras i Europa. Det vill säga i områden där den typ av mygga som bär på viruset förökar sig, förklarar rapporten.

Hälsoministeriet i Spanien gjorde en riskbedömning om överföring av denguefeber via tigermyggan i maj 2013. Där konstaterade man att inga inhemska fall av sjukdomen ännu hade upptäckts men att det finns tigermyggor i landet.

Författarna av den brittiska studien konstaterar att förändringar av vinter- och sommarklimat kan ändra prognoserna för Europa. Mycket kalla vintrar kan stoppa myggan medan mer tropiskt väder ökar spridningsrisken, och alla beräkningar visar att klimatförändringarna går mot mer tropiskt väder.

– Vår studie visar att risken för denguefeber sannolikt kommer att öka i Europa med klimatförändringarna. Men de största riskområdena är kustområdena i Medelhavet och Adriatiska havet och den nordöstra delen av Italien, särskilt Poslätten, sade professor Paul Hunter från University of East Anglia Medical School.

Professor Hunter klargör att ”den exakta förekomsten av denguefeber beror på flera faktorer och vi kan inte upptäcka alla på det här stadiet. Men folkhälsoinstitut i högriskområden behöver planera, genomföra och utvärdera information om myggpopulationer och lokala läkare måste kliniskt följa upp utvecklingen.”      

Originalartikeln på spanska.

Översatt från engelska.