Den urgamla floden Ganges kämpar för sin existens
Indiska skolbarn håller upp plakat under en demonstration för den förorenade floden Ganges den 3 december 2012. Efter att ha spenderat över 800 miljoner dollar under 28 år för att rensa floden Ganges har den indiska premiärministerns kansli till sist beordrat miljöministeriet att utarbeta ett lagförslag för att skydda och bevara dess fria vattenflöde (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Indiens svårt förorenade flod Ganges, eller Ganga, kommer snart få samma status som några av världsberömda floder såsom Ottawa, Hudson, Thames och Brisbane, vilka alla skyddas och bevaras av nationell lagstiftning.

Premiärministerns kansli har beordrat miljö- och skogsdepartementet att utarbeta en lagstiftning för att skydda och bevara Ganges fria vattenflöde. Miljöaktivisterna ser åtgärden som en viktig vändpunkt då den indiska regeringen under de senaste 28 åren har spenderat över 800 miljoner dollar på olika planer för att rensa upp den heliga floden.

”Vi har länge efterfrågat en central lagstiftning för att bevara den nationella floden Ganges. Indien har ingen sådan lagstiftning till skillnad från andra länder som redan har en lag om att bevara och skydda de större floderna i respektive länder”, sade Rajendra Singh, före detta medlem i Nationella myndigheten för Ganges flodbassäng (NGRBA) enligt ett reportage i vetenskaps- och miljötidningen Down to Earth.

Ganges flyter igenom fem stater och med dess bifloder sprider den ut sig över 2 525 kilometer. Det första försöket att rensa upp floden gjordes 1986 med Ganga Action Plan (GAP), som lanserades av den dåvarande premiärministern Rajiv Gandhi.

Professor B.D. Tripathi, en expert hos NGRBA, sade enligt tidningen Livemint att GAP-projektet misslyckades med att rena floden eftersom det inte fanns någon samordning mellan regeringen och delstaterna. ”Hela planen för regeringen, när den startade NGRBA, var att rensa upp Ganges men nu kan man inte enbart titta på föroreningsnivåer. Kampen gäller nu Ganges existens”, sade han.

Tripathi sade att projekt värda över 1 miljard dollar är under övervägande hos olika departement och avdelningar på olika nivåer som har någon koppling till Ganges.

NGRBA bildades 2008 under ledning av premiärministern för att rensa den förorenade floden. Under 2012 föreslog myndighetens ledamöter en lag för bevarande och förvaltning av Ganges, den så kallade National River Ganga Act, för premiärministern. Några viktiga medlemmar lämnade senare NGBRA i september 2013 i protest mot regeringens ineffektivitet att vidta lämpliga åtgärder för att rädda floden.

Livemint-artikeln uppgav att lagförslaget skulle garantera ett minimum av vattenflöde på olika platser under olika årstider längs hela Ganges och dess bifloder, och samtidigt främja ett hållbart jordbruk och effektiv vattenanvändning.

Den föreslagna lagen skulle skapa nya mekanismer för att vidta förebyggande och korrigerande åtgärder, ge myndigheter möjligheter att reglera utsläpp av avloppsvatten, industriutsläpp samt hantera fast kommunalt avfall.

Nyligen har premiärministerns kansli bett miljödepartementet att inrätta ett utskott mellan olika departement där miljösekreteraren är ordförande medan det nuvarande nationella uppdraget för rent Ganges (NMCG) kommer att fungera som sekretariat för utskottet.

”Kanske har statsministern nu beslutat att titta på förslaget. Det är verkligen ett positivt steg för att skydda Ganges”, sade Singh i Down To Earths reportage.

Översatt från engelska