Den upplysta kroppen
Japanska forskare har upptäckt att människokroppen faktiskt avger ljus.(photos.com)


Forskare har upptäckt att människokroppen avger ljus. När vi tänker på lysande organismer är det bara några stycken som dyker upp i huvudet. Bland de mer välkända exemplen på ljusproducerande organismer finns eldflugor och den fluorescerande maneten, men forskarna har nyligen upptäckt att också den mänskliga kroppen avger ljus.

I en gemensam insats mellan forskare på Tohoku Institute of Technology och Kyoto University i Japan har man upptäckt att människor faktiskt – i viss utsträckning – är ljusproducerande organismer.

Det ljus som människor avger är naturligt nog inte speciellt starkt. Faktum är att det ljus våra kroppar avger är tusen gånger mindre än vad våra ögon kan se. Forskarna har dock upptäckt att detta svaga ljus kan fångas av en mycket känslig kamera som kallas cryogenic charge-coupled-device (CCD)[på svenska laddningskopplad mekanism].

Fotograferingen

För att kunna fånga det svaga ljuset från människokroppen var forskarna först tvungna att kyla ned kameran till minus 120 grader Celsius och fotografera ett objekt i fullständigt mörker. Ljuset upptäcktes mäta på nivån av en enda foton.

Fem män i 20-årsåldern, nakna ovanför midjan, stod framför kameran i ett mörkrum och bilder togs av dem i 20 minuter var tredje timma mellan 10 på förmiddagen och 10 på kvällen.

Forskarna lyckades detektera ljusemission från personerna med en våglängd av 500-700 nm, som för det mänskliga ögat kan ses i färgerna grönt och rött i färgspektret.

Hur svagt ett ljus än är utgör det en intressant egenskap hos en organism. Människan är dock inte speciell i detta avseende. Forskarna förklarar att denna ljusproduktion finns hos praktiskt taget alla levande organismer.

I en annan studie som gjorts på International Institute of Biophysics i Tyskland upptäckte man emellertid att ljusflödet ökade på personer som mediterade. När forskarna studerade de biokemiska förändringarna som följde efter en stunds meditation fann man att meditationen faktiskt ökade utstrålningen av fotoner från människan.

Klara ansikten

Denna mycket svaga ljusemission har inget betydande samband med temperaturen. Istället är den kopplad till en serie komplicerade kemiska energireaktioner i ämnesomsättningsprocessen, som överför energi till fluorogener – de molekylära komponenter som svarar för ljusemissionen.

Beroende på antalet fluorogener och deras omgivning varierar ljusemissionen i intensitet och våglängd. Det var anledningen till att forskarna observerade starkare emission från ansiktet ön från kroppen. Ansiktet exponeras för mest solljus och därför finns ett större antal fluorogener i ansiktet än på resten av kroppen.

Forskarna upptäckte också att ljusemissionen fluktuerade över dagen. Det svagaste ljuset var klockan 10 på förmiddagen och det starkaste klockan 4 på eftermiddagen. Forskarna tror att detta har att göra med människokroppens dygnsrytm – vår inre biokemiska klocka som styr en mängd fysiologiska processer runt om i kroppen.

Enligt forskaren Hitoshi Okamura, dygnsbiolog på Kyotos universitet, tyder denna upptäckt på att ljusemissioner kan hjälpa till att upptäcka vissa sjukdomstillstånd.

Läs den japanska forskarens artikel” target=”_blank”> http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/23076/