”Den underjordiska världen” i Shenyang
(Foto: EpochTimes)


Efter att jag publicerat artikeln “The Huge Underground Fortification in Sujiatun” (”Den väldiga underjordiska fästningen i Sujiatun”) den 27 mars 2006, upptäckte jag en nätartikel i Shenayang Daily med titeln ”Visit the Underground World in Shenyang” (”Besök underjorden i Shenyang”), publicerad 2002. Den berättade om en 1,08 miljoner kvadratmeter stor underjordisk värld i Shenyang City. Rapporten nämnde inte Sujiatun, så jag trodde inte att den skulle vara till mycket nytta när det gällde att avslöja dödslägret i Sujiatun.

Men när jag nyligen läste redogörelsen från en högt uppsatt militärläkare i Shenyangs militärdistrikt och rapporter från World
Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG), i vilka beskrevs att ett väldigt lagerrum där levande människor används som organbank, skulle finnas i Shenyang, insåg jag plötsligt att dödslägren i Sujiatun kanske inte är den enda platsen där man skördar förföljda Falun Gong-utövares organ. Kanske är de underjordiska sjukhusen i Shenyang som rapporterades om i Shenayang Daily också inblandade i brottet. Så jag laddade genast ner rapporten den 29 mars.

Den 28 mars förnekade Qin Gang, talesman för det kinesiska kommunistpartiets (kkp) utrikesministerium fallet med organstölderna i Sujiatun och inbjöd i en tom styrkedemonstration reportrar att undersöka Sujiatun. Men efter att FN:s speciella sändebud den 30 mars sagt att de skulle undersöka fallet Sujiatun, och Sound of Hope Radio Network också meddelade att de skulle skicka reportrar för att undersöka saken, kunde inte Qins ”försök att undvika rykten” hittas på någon av de officiella kinesiska websidorna. Inte bara det, utan Shenayng Dailys rapport om den underjordiska världen försvann också. Så jag började misstänka att rapporten kunde avslöja några hemligheter. Varför skulle den annars tas bort vid en så känslig tidpunkt? Lyckligtvis hade jag laddat ned och sparat artikeln. Så jag ska nedan peka ut delarna som väcker mina misstankar och lämnar till läsarna att analysera dem.

I början av rapporten i Shenyang Daily står att läsa: Den totala arean 1,08 miljoner kvadratmeter. Man kan se ett ändlöst lagerrum för bananer, ett sjukhus som rymmer flera hundra människor och passager som bilar kan köra på….Få människor känner till dessa faciliteter eftersom de är gömda under jorden. Detta är Shenyangs underjordiska civilförsvarsprojekt, som har byggts sedan 1970. Det håller fortfarande på att byggas och utvecklas.

Om de 1,08 miljonerna kvadratmeter sägs: Chefen för Civilförsvarsbyrån, Ji Taian, sade att ungefär 500.000 kvadratmeter byggdes 1970 och ytterligare 500 000 kvadratmeter byggdes 1990. Användningsgraden blev hög under den senare perioden, nästan 100 procent.

Värdet av det underjordiska civilförsvarsprojektet uppskattas till 1024 miljarder Yuan (en yuan är ungefär en svensk krona, övers. anm.) En annan rapport uppskattade värdet till 2 miljarder Yuan.

Beträffande sjukhusen säger rapporten: Rummen längs den långa passagen var sjukrum och sjukhus i krigstider. Många av rummen har blivit lagerutrymmen nu. I krigstid lagrade man konserver i den stora matsalen som hade plats för 300 personer. Nästan 1 000 personer kan gömma sig på en sådan plats. Sjukhuset som det refererades till verkar ha byggts 1970 och används inte längre som sjukhus.

Emellertid håller, enligt en tjänsteman vid Civilförsvarsbyrån, en ’underjordisk värld’ på att växa fram i Shenyang nu. Där finns
parkeringar, underhållning, marknader, sjukhus, bränsledepåer och utrustningsrum… De verkar höra till den nya konstruktionen från
1990-talet, eftersom bara denna över 500 000 kvadratmeter stora del nådde en användningsgrad på 100 procent och används som lagerutrymme.

Så till vad används dessa sjukhus som är i drift men inte används som lagerutrymmen? Är detta den hemlighet som kkp vill dölja? Om dessa
underjordiska sjukhus används för att hjälpa patienter och rädda liv skulle kkp göra reklam för dem till varje pris. Det finns inget skäl att
dölja dem. Om vi vill undersöka, låt oss börja med dessa underjordiska sjukhus. Låt oss se om kkp kommer att förneka deras existens och om de kommer att ta fram dokument över driften av sjukhusen under dessa år.

Originalartikel på kinesiska:
http://www.theepochtimes.com/news/6-4-3/40034.html


(Foto: EpochTimes)

(Foto: EpochTimes)


(Foto: EpochTimes)

(Foto: EpochTimes)